PSYCHOLOGYเงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่เงินซื้อสิ่งที่สร้างความสุขได้

เงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่เงินซื้อสิ่งที่สร้างความสุขได้

“เงินซื้อความสุขไม่ได้”

ถ้อยคำที่ได้พบบ่อยครั้งคำนี้ มักได้ยินซ้ำๆ เอ่ยออกมาจากปากของคนที่มีฐานะการเงินในระดับดีในสังคม ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ช่างขัดแย้งกับโลกทุนนิยมที่มีเงินเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ถ้าเช่นนั้น ตกลงแล้ว เงินสามารถซื้อความสุขได้จริงหรือไม่?

ความสุขคืออะไร

ความสุข คือ ลักษณะความพึงพอใจทางอารมณ์อย่างหนึ่ง แต่นิยามความสุขของแต่ละคนล้วนหลากหลาย และแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายความสุขผ่านความต้องการของมนุษย์ได้ นั่นก็คือ ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือ Maslow’s Hierarchy of Needs

Advertisements

Hierarchy of Needs ของ Abraham Maslow เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง #ความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์เกิดช่องว่างระหว่างสภาพที่ต้องการ (Desire State) และสภาพที่มีอยู่ (Actual State) จะทำให้เกิดความตึงเครียด (Tension) ดังนั้น มนุษย์จึงต้องการบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ Maslow จึงอธิบายโดยแบ่งลำดับความต้องการออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) 

เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิต เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)

เป็นความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การดูแลสุขภาพ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิต

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs)

เป็นความต้องการเป็นที่รัก อย่างการมีสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งครอบครัว เพื่อนสนิท คนรัก หรือคนอื่นๆ ในสังคม

ขั้นที่ 4 ความต้องการการได้รับการยอมรับ (Esteem Needs)

เป็นความต้องการความเคารพนับถือจากคนรอบข้าง เช่น การประกอบอาชีพที่ได้รับการชื่นชม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ขั้นที่ 5 ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs)

เป็นความต้องการขั้นสูงสุดในชีวิต ในการค้นพบศักยภาพ และบรรลุสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็น 

เมื่อย้อนกลับไปที่คำถามข้างต้นที่ว่า #เงินสามารถซื้อความสุขได้จริงหรือไม่

แน่นอนว่า เราไม่สามารถเดินเข้าไปหาพนักงานในร้านสะดวกซื้อแล้วพูดว่า “ขอความสุข 1 ที่” จากนั้นก็จะมีความสุขร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟใส่จานมาให้เราได้ในทันที

แม้เงินจะไม่สามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่า ‘ความสุข’ โดยตรงได้ แต่ว่า ‘เงิน’ สามารถเติมเต็มความต้องการข้างต้นเหล่านี้เพื่อสร้าง ‘ความสุข’ ได้

Maslow อธิบายต่อไว้ว่า มนุษย์จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองจากความต้องการขั้นพื้นฐานที่อยู่ในลำดับล่างสุดให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถขยับเคลื่อนขึ้นไปยังระดับที่สูงขึ้นได้ แต่หากว่าเราไร้ซึ่งเงินตรา ก็คงไม่มีทางที่เราจะสามารถเติมเต็มได้แม้แต่เพียงความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์อย่าง Physiological Needs และ Safety Needs ที่อยู่ขั้นล่างสุดของพีระมิดได้ 

Advertisements

การจะได้มาซึ่ง อาหารที่ดี ที่อยู่ที่ปลอดภัย เครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย และยารักษาโรคยามเจ็บป่วย ล้วนจำเป็นต้องแลกมาด้วยเงิน

อีกหลักฐานยืนยันจากผลสำรวจกว่า 30,000 คน ของ Proceedings of the National Academy of Sciences ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าประเมินความพึงพอใจในชีวิตตนเองมากกว่าผู้ที่มีเงินเดือนน้อยกว่า และมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับจำนวนเงินเดือนที่มากขึ้น

เพราะในสังคมทุนนิยมเช่นนี้ การจะนำมาซึ่งความสุขจากการเติมเต็มความต้องการหลายๆ อย่างได้นั้น อย่างน้อยย่อมต้องการ ‘เงิน’ เป็นส่วนประกอบ ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความสุข

ก็จริงอยู่ หากจะกล่าวว่า เงินและความร่ำรวย เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน มีแล้วหมดไป และเงินไม่สามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่าความสุขได้

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่า หากปราศจากเงินแล้ว คงเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่จะสร้างความสุขต่างๆ ตามมาได้


อ้างอิง:

https://bit.ly/35lOIOH

https://bit.ly/35mywN7

https://bit.ly/3vqZnCv

#missiontothemoonpodcast

#mission #พอดแคสต

ติดตามความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/

Advertisements

Lastest

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G
Naphatsawan Sitthitham
นักศึกษาฝึกงานจากคณะศิลปศาสตร์ แต่ใจอยากเทิร์นมาสายธุรกิจ สนใจด้านการตลาดและจิตวิทยา

Related Articles

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G

ฝึกสมองให้สร้างสรรค์กว่าใคร! สรุปบทเรียนจากหนังสือ “Creative Acts For Curious People”

ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ความขาดแคลน โลกร้อน ความขัดแย้งทางการเมือง ไปจนถึงโรคระบาด แม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังช้ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาอยู่ดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า