ENTERTAINMENTSexual Harassment ในเพศชายไม่ใช่เรื่องน่าขบขัน

Sexual Harassment ในเพศชายไม่ใช่เรื่องน่าขบขัน

หลายคนรู้ว่าการคุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ แต่ก็ดูเหมือนยังคงเป็นเรื่องยากในสังคมยุคสมัยใหม่ ที่ผู้คนกล้าคิดหรือแสดงออกในโลกออนไลน์กันมากขึ้น

บทความนี้ไม่ได้ต้องการมาตำหนิ หรือกล่าวสอนใคร เพียงแต่ต้องการให้ทุกคนไม่ว่าจะเพศใด ได้ทำความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการกระทำที่ส่อไปในเชิงคุกคาม โดยเฉพาะต่อเพศชาย ที่บ่อยครั้งผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชายด้วยกันเองกลับมองเป็นเรื่องน่าขบขัน

เริ่มแรกเราอยากให้คุณลองนึกดูว่า ตัวเองเคยแชร์รูปผู้ชายพร้อมกับแคปชันชวนให้คิดไปในเชิงคุกคามเช่น หิวกล้วย แ_ดสั่น อยากมีลูก บ้างหรือไม่?

Advertisements

แม้มันเกิดจากความพลั้งเผลอที่กระทำลงไปโดยไม่ตั้งใจ แต่คุณอย่าลืมว่าก่อนที่จะพิมพ์และอัปโหลดอะไรลงไปในสื่อสาธารณะ สมองก็ได้คิดและไตร่ตรองมาแล้วระดับหนึ่ง 

ทำให้ต้องกลับมาตั้งคำถามกันใหม่ ว่าแท้จริงแล้วมันอาจจะเกี่ยวโยงกับคตินิยม (Ideology) ที่สังคมได้กำกับคุณสมบัติของความเป็นชาย (Masculinity) ให้แสดงออกแต่ความเข้มแข็ง เสียสละ มีความเป็นผู้นำ ที่ต้องมากกว่าเพศตรงข้ามนี้หรือเปล่า?

ซึ่งไม่ได้ส่งผลร้าย (กดขี่) แค่กับผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างที่เรารู้กัน แต่ยังกระทบต่อผู้ชาย (Toxic Masculinity) เองด้วย

ยกตัวอย่าง ข่าวที่ผู้เสียหายเพศชายถูกกระทำอนาจาร หรือกระทำชำเรา แล้วมีคอมเมนต์ (มักมาจากผู้ชายด้วยกัน) ในลักษณะ เช่น ยอมๆ ไปเถอะ หรือไม่เห็นเสียหายเลย…มีแต่ได้กับได้ ซึ่งหากอธิบายด้วยแนวคิดคตินิยมที่ว่า “ผู้ชายที่ไปมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ได้ถูกสังคมลดคุณค่าในตัวลงเหมือนกับผู้หญิง” ก็คงไม่น่าแปลกใจที่ข่าวการคุกคามทางเพศนี้ จะทำให้ผู้ชายบางส่วนต้องยอมรับความบิดเบี้ยวของสังคมอย่างไม่เต็มใจ 

แม้ตามสถิติโดย RAINN หรือหลายๆ องค์กร จะพบว่าผู้ชายมีโอกาสน้อยกว่าผู้หญิงที่จะถูกคุกคามทางเพศ แต่ก็ยังพบว่าด้วยความกลัวที่จะตกเป็นข่าว หรือถูกล้อเลียน ทำให้มีผู้ชายอีกจำนวนมากเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเช่นกัน

หรือจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย” เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล วิทยากรด้านกฎหมาย ได้ให้นิยามของการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ไว้น่าสนใจ ผ่านการแยกคำออกเป็น 2 คำ คือ “คุกคาม” กับ “ทางเพศ” 

การคุกคามเป็นคำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เมื่อใดก็ตามที่มีคนมาทำให้เรารู้สึกสูญเสียสิทธิและเสรีภาพที่พึงมี ก็ถือว่าเป็นการคุกคาม เมื่อนำมาประกอบกับคำว่าทางเพศ จึงแปลความได้ว่า การกระทำที่ทำให้รู้สึกถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในทางเพศ

Advertisements

ซึ่งเดิมทีการคุกคามทางเพศ เป็นลักษณะของการกระทำต่อสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังหมายความรวมถึงการคุกคามในเรื่องเพศสภาพด้วย 

คุณสิรินทร์ มุ่งเจริญ หนึ่งในวิทยากรภาคประชาชน ได้แบ่งการคุมคามเป็นภาพกว้างๆ 2 ประเภท

 1. การคุกคามทางตรง คือ การที่คนเห็นได้อย่างชัดเจนและมีบรรทัดฐานร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การข่มขืน การทำร้ายร่างกาย สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าตนเองกำลังถูกกระทำ 
 2. การคุกคามทางอ้อม ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่า เช่น การใช้คำพูดที่แฝงไปด้วยนัยด้านลบ ต้องตีความ เพราะมีลักษณะไม่ชัดเจน จนบางครั้งผู้ถูกกระทำยังไม่รู้ว่าตนเองกำลังโดนคุกคามอยู่

โดย คุณเคท ครั้งพิบูลย์ วิทยากรด้านสังคมสงเคราะห์ ได้ยกตัวอย่างการคุกคามทางอ้อมกับคำว่า “กล้วย” ที่อาจหมายถึงกล้วยจริงๆ หรืออวัยวะเพศชายก็ได้ สาเหตุเพราะว่าเรื่องเพศมักเป็นการพูดในที่ส่วนตัว หากต้องการพูดในที่สาธารณะ การใช้คำพูดตรงๆ อาจไม่ได้รับการยอมรับ จึงต้องใช้คำอื่นมาแทนเพื่อหลีกเลี่ยง ดังนั้น เมื่อเกิดการพัฒนาของภาษาที่มีการใช้คำแทนที่โดยคนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายกัน แม้ผู้รับสารไม่รู้ความหมายที่แท้จริงตามความหมายที่แฝงอยู่ แต่ถ้าผู้รับสาร “รู้สึกไม่ดีหรือไม่ชอบ” ก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศได้

และหากถามว่าการคุกคามทางอ้อมนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล กล่าวว่า ต้องพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 

 1. บริบทของการสื่อสารว่าสามารถทำให้คนเข้าใจได้หรือไม่ว่าหมายถึงการดูถูกเหยียดหยาม 
 2. ดูสิ่งที่ผู้กระทำกล่าว ว่าเป็นการกระทำที่กระทบสิทธิและเสรีภาพทางเพศมากน้อยขนาดไหน 
 3. การจะเอาผิดตามกฎหมายอาญาต้องดูด้วยว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ กล่าวคือ ในทางอาญาความเสียหายที่เป็นรูปธรรมหรือเห็นได้ชัดนั้นพิสูจน์ได้ง่าย แต่หากเป็นเรื่อง Sexual Harassment ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเป็นหลักอาจจะพิสูจน์ความเสียหายยาก 

จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าความรู้สึกแบบใดถึงจะทำให้ผิดกฎหมายได้ (ต้องพิจารณาจากวิญญูชน ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล) ซึ่งหากเราพิสูจน์และอธิบายถึงผลกระทบที่เราได้รับมาได้ กฎหมายถึงจะให้ความคุ้มครอง

ดังนั้น การคุกคามทางเพศที่บางคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าง “คำพูดบนโลกออนไลน์” หากไปกระทบกับความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ และสามารถพิสูจน์ผลกระทบที่ตามมาได้ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนกับที่คิด แต่ไม่ว่าอย่างไร เราทุกคนก็ควรเคารพในสิทธิของคนอื่น เคารพในร่างกายของทุกเพศ และหยุดมองเป็นเรื่องน่าขบขันด้วย

อ้างอิง:
https://bit.ly/3ozA6SX
https://bit.ly/36rBbWX
https://bit.ly/2MIIyC1
https://ampr.gs/2MFE6Ee

#missiontopluto
#missiontoplutopodcast

ติดตามความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/entertainment/

Advertisements

Lastest

ฝึกความคิดสร้างสรรค์แบบนักเขียนมืออาชีพผ่านการฝึก “People-watching”

คำนิยามของ People-watching ก็แปลได้ตรงตัวง่ายๆ เลย คือการสังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั่นเอง คนในวงการเขียนหลายคนใช้วิธีนี้ในการสร้างตัวละคร ฝึกบรรยาย ฝึกสังเกต และเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นเนื้อเรื่องใหม่ๆ

Wellington ความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน | MM EP.1395

Wellington ความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน “Wellington Management” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกอีกแห่งหนึ่ง มีกองทุนที่บริหารจัดการกว่า 3,700 กองทุน ซึ่งเป็นเงินของลูกค้ากว่า 2,200 ราย ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ด้วยทรัพย์สินภาพใต้การบริหารจัดการกว่า 1 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ .

Internship: Mission To The Moon Media เปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เสริมทัพรับภารกิจใหม่ ประจำปี 2022

“A new journey to the moon” การเดินทางครั้งใหม่ กับโครงการ Mission Intern (รุ่นที่ 6) ประจำปี 2022 เพื่อเฟ้นหานักศึกษาฝึกงาน ที่มี DNA เดียวกับเรา ในการก้าวสู่ภารกิจที่สนุกและท้าทาย! ตำแหน่งฝึกงานที่ Mission To The Moon Media...

Related Articles

“Can’t Help Myself” ผลงานสะท้อนสังคม เราทุกคนคือเครื่องจักรที่ต้องทำงานจนตัวตาย

ในปี 2016 “Sun Yuan” และ “Peng Yu” ศิลปินชาวปักกิ่งได้ออกแบบ “แขนจักรกล” ที่มีชื่อว่า Can’t Help Myself ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Guggenheim และตั้งโปรแกรมไว้ให้มันทำความสะอาดของเหลวสีแดงข้น ลักษณะคล้าย ‘เลือด’ ที่ไหลออกมาจากตัวมันเอง วนไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสะท้อนภาพถึงโลกทุกวันนี้ที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ  

ถ้าบ้านเมืองดี “หนูน้อยไม้ขีดไฟ” จะไม่ตายข้างถนน

ความเหลื่อมล้ำในสังคม มีมาทุกยุคทุกสมัย อย่างในนิทาน “หนูน้อยไม้ขีดไฟ” เรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ตระเวนขายไม้ขีดไฟในคืนก่อนวันปีใหม่ เพื่อหาเงินไปซื้อซุปอุ่นๆ ให้แม่และยายที่นอนป่วยอยู่ที่บ้าน แต่ความตั้งใจของหนูน้อยจะสำเร็จหรือไม่?

“Toxic Friendship” เพื่อน 5 ประเภทที่ควรหลีกให้ไกล

แต่ก่อนที่เราจะรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ลองมาสังเกตดูว่า พฤติกรรมประเภทไหน ที่เราควรหลีกให้ไกล เพราะมีแววจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นพิษ หรือ Toxic Friendship ตามมา

งานวิจัยพบ “นมแมลงสาบ” ให้ประโยชน์กว่านมวัวถึง 4 เท่า!

รายงานว่า นี่คือหนึ่งในงานวิจัยที่อาจจะเป็นผลดีกับมนุษยชาติในอนาคต เกี่ยวกับอาหารทดแทนอย่างเช่น ‘แมลง’ ที่จะมาเป็นแหล่งอาหารหลักสำหรับมนุษย์ในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า