NEWSTrendsเลื่อนลงทะเบียนถึง 10 พ.ย.เมื่อสิทธิเลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม"ถูกคนไทยสนใจแค่ 1%

เลื่อนลงทะเบียนถึง 10 พ.ย.เมื่อสิทธิเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม”ถูกคนไทยสนใจแค่ 1%

“แรงงานสามัญชนในประเทศนี้ ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ หรือต้องซื้อประกันราคาแพง แต่ประกันสังคมคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนคิดฝันถึงการเข้าถึงการรักษา คิดฝันถึงลูกที่เกิดมาและมีค่านมให้ลูก คิดฝันว่าลูกเกิดมาจะผ่าคลอดได้ ประกันสังคมเป็นก้าวแรกที่ทำให้คนคิดฝัน”

คำกล่าวนี้มาจากตอนหนึ่งของการเสวนาเวที SOL Bar Talk #19 (วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา) โดยษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่าด้วยความสำคัญของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งเป็นการเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารเงินกองทุนประกันสังคมกว่า 2.3 ล้านล้านบาทให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานมากที่สุด

โดยการเลือกที่กล่าวมานั้นคือการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม หรือที่เราสามารถเรียกสั้นๆ ว่า “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปีนับจากปี พ.ศ. 2558 ที่เราจะสามารถเลือกตัวแทนของฝั่งผู้ประกันตนและฝั่งนายจ้างจากกว่า 24 ล้านคนในระบบประกันสังคม ให้เข้าไปทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลจัดการบริหารกองทุนประกันสังคมกว่า 2.3 ล้านล้านบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ผู้ที่ทำงานให้นายจ้าง), มาตรา 39 (ผู้ที่ลาออกจากงานประจำ), มาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยลูกจ้าง 1 คนและนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้ฝ่ายละ 7 คน

การเลือกตั้งเข้าขั้นวิกฤต เมื่อมีผู้สนใจลงทะเบียนเลือกตั้งแค่ 1%

จากข้อมูลของคุณพรรณิการ์ วานิชในการเสวนาเวที SOL Bar Talk #19 ที่ผ่านมานั้นพบว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นเพียง 120,000 คน คิดเป็นราว 1% จากผู้ที่มีสิทธิทั้งหมด 12 ล้านคน สะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวของการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งๆ ที่เงินกองทุนประกันสังคมถือว่าเป็นเงินที่คนทำงานต้องจ่ายเข้ากองทุนทุกเดือนและสิทธิประโยชน์จากการบริหารกองทุนประกันสังคมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบโดยตรงกับเรา

ให้ลองคิดว่าจะดีแค่ไหนหากเงินที่เราจ่ายเข้าสู่กองทุนประกันสังคมในทุกเดือนนั้นสามารถเพิ่มสวัสดิการและนำไปใช้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากเราสามารถเข้าไปรับการรักษาที่ดีขึ้นได้หรือหากเราสามารถมีเงินเดือนหลังเกษียณที่มากขึ้นและใช้ดำรงชีพได้จริง คุณภาพชีวิตของคนไทยและปัญหาในสังคมไทยก็จะดีขึ้นได้ไม่น้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเลือกได้ด้วยการเข้าไปลงชื่อเพื่อเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เราเชื่อมั่นนั่นเอง

โดยจากเดิมที่มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันสุดท้ายคือวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทางสำนักงานประกันสังคมก็ขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ หากใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อเลือกตั้งและมีความสนใจก็สามารถเข้าไปลงชื่อเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม (https://bit.ly/40ltLyU) หรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ
1. ผู้ประกันตน : สัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. นายจ้าง : สัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน
*กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ กรณีที่เป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว

Advertisements
Advertisements

กาที่ไหน เลือกหน่วยเลือกตั้งอย่างไร?

การลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้น จะสามารถลงชื่อเพื่อขอใช้สิทธิที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกไม่จำเป็นต้องเป็นเขตตามทะเบียนบ้าน และแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยก็มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งไม่เท่ากัน ดังนั้นควรตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ เพื่อให้สามารถเลือกจังหวัดและอำเภอที่สะดวกได้ ซึ่งการเลือกหน่วยเลือกตั้งนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

เราสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนได้ทันที โดยสามารถเลือกจังหวัดและตรวจสอบว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่ในเขต/อำเภออะไรบ้าง ทั้งในเว็บไซต์ของประกันสังคม (https://bit.ly/40rcSTO) และที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

เหล่าตัวเต็งพากันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทน “บอร์ดประกันสังคม”

ทางด้านผู้ที่ลงสมัครเป็นผู้แทนบอร์ดประกันสังคมหรือแคนดิเดตของผู้แทนบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ จากข้อมูลในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 พบว่ามีผู้สมัครฝ่ายนายจ้างทั้งหมด 33 คน และฝ่ายผู้ประกันตนทั้งหมด 148 คนด้วยกัน โดยฝ่ายผู้ประกันตนนั้นก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการ ผู้นำแรงงาน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาร่วมสมัครกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

[ ] “กลุ่ม 3 ขอต้องไปต่อ” ที่นำโดย นสพ.บูรณ์ อารยพล (หมอบูรณ์) ผู้ที่เคลื่อนไหวในกลุ่ม “ขอคืนไม่ได้ขอทาน” เพื่อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมคืนเงินสมทบชราภาพ เยียวยาผู้ประกันตนในช่วงโควิด-19
[ ] “กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า” ที่นำโดย นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ร่วมจดจัดตั้งและที่ปรึกษาปีกแรงงานพรรคอนาคตใหม่ มีความตั้งใจที่จะผลักดันประกันสังคมให้เป็นรัฐสวัสดิการที่ประชาชนพึ่งพาได้จริง ภายใต้สโลแกน “ประกันสังคมก้าวหน้า ก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ”
[ ] “กลุ่มสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย” ที่นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ที่ต้องการยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ให้เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีสิทธิประโยชน์ที่ด้อยกว่าทั้งเรื่องของเงินสมทบ การชดเชยการว่างงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ
[ ] “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ในฐานะแรงงานนอกระบบ” ที่นำโดย น.ส.สุนทรี เซ่งกิ่ง ที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์ของทุกมาตราเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรา 40 ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ต้องการให้มีการคุ้มครองหญิงแรงงานนอกระบบหลังคลอด โดยไม่ต้องรีบกลับไปทำงานอย่างน้อย 3 เดือน

อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นี้ ซึ่งเราอาจจะได้เห็นหน้าตาและความตั้งใจในการพัฒนาบอร์ดประกันสังคมของผู้สมัครกันอย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม (https://bit.ly/40ltLyU)

แล้วอย่าลืมไปลงชื่อเลือกตั้ง เพื่อสวัสดิการที่ดีของพวกเรากันนะ

อ้างอิง
– ประกาศ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม : สำนักงานประกันสังคม – https://bit.ly/3SfiWN4
– บอร์ดประกันสังคม คือก้าวแรกของการคิดฝันสู่ชีวิตที่ดีกว่า : Sol Bar Talk ครั้งที่ 19 ‘พรรณิการ์’ ชวน ‘เซีย’ และ ‘ษัษฐรัมย์’ เสวนาเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม : พรรคก้าวไกล – Move Forward Party – https://bit.ly/3FGCkec
– ตัวท็อปชิงพรึบ! เลือกตั้ง ‘บอร์ดประกันสังคม’ สปส.ต่อเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิถึง 10 พ.ย.นี้ : Matichon Online – https://bit.ly/3tXIhRD

#trend
#ประกันสังคม
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า