SOFT SKILLผู้นำใครก็เป็นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีภาวะผู้นำ เช็ก 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี

ผู้นำใครก็เป็นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีภาวะผู้นำ เช็ก 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าในระดับเล็กๆ อย่างในองค์กร หรือใหญ่ๆ อย่างระดับประเทศ การมี ‘ผู้นำที่ดี’ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย ‘นำงาน’ และ ‘นำคน’ ไปยังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ และพร้อมเผชิญอุปสรรค ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันระหว่างทาง แต่การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ใช่แค่การมีตำแหน่งเป็น ‘ผู้นำ’ แต่คือการมี ‘ภาวะผู้นำ’

Leader VS. Leadership

ผู้นำ (Leader) หมายถึง หัวหน้าในเชิง ‘อำนาจ’ เป็นคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในองค์กร หรืองานใดงานหนึ่ง มีอำนาจในการสั่งการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใครก็สามารถเป็นได้ เพียงแค่ได้รับเลือกขึ้นมา

ภาวะผู้นำ (Leadership) คือ หัวหน้าทางด้าน ‘จิตใจ’ เป็นทักษะอย่างหนึ่ง ที่สามารถจัดการทั้งงานและคนในองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับตำแหน่งหัวหน้าหรือไม่ แต่เป็น Soft Skill อย่างหนึ่งที่อยู่ในตัวคนที่ผ่านประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีคุณภาพมาอย่างเพียงพอ

Advertisements

เมื่อรวม 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกันจะได้เป็น ‘ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ’ ซึ่งจะเป็นลักษณะของ ‘ผู้นำที่ดี’ และผู้นำที่ดีจะสามารถช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวองค์กร และคนในองค์กร

บทความจาก Walden University ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้นำที่ดีไว้ 10 ข้อ มาลองสังเกตกันดูว่า ตัวคุณหรือผู้นำในองค์กรของคุณมีลักษณะของ ‘ผู้นำที่ดี’ เหล่านี้หรือไม่?

1. สื่อสารได้อย่างชัดเจน

การทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้นำแล้วนั้น ยิ่งต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่กลับไปกลับมา เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

2. รักในงานที่ทำ

มีความกระตือรือร้น ตั้งใจในงานที่ทำ ถึงแม้อาจมีส่วนที่ไม่ถนัด แต่ก็พยายามพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถนำคนในทีมให้มีส่วนร่วมในงานที่ทำได้

3. ไม่ได้สนใจชื่อเสียงเกียรติยศ

ไม่ได้คาดหวังให้ตัวเองจะต้องเป็นที่รักที่ชื่นชมของทุกคนเสมอไป แต่ยอมรับคำวิจารณ์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปในอนาคต

4. เปิดใจรับสิ่งใหม่

สิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีม คือ การรับฟังผู้อื่น ยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ยอมรับความเห็นต่าง เพื่อนำความเห็นจากหลายๆ ฝ่ายมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้ดียิ่งขึ้น

5. ตั้งใจทำเพื่อคนในองค์กร

ผู้นำที่ดีจะต้องนึกถึงคุณภาพชีวิตคนในองค์กรเป็นหลัก โดยจัดหาสวัสดิการที่ดีเพื่อจัดสรรให้คนในองค์กรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

6. สร้างกำลังใจ

ทำให้คนในทีมมีกำลังใจในการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในทีมให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทีม

7. เคารพผู้อื่น

ปฏิบัติต่อทั้งลูกค้า และคนในองค์กรด้วยความจริงใจ ไม่ถือตัวเป็นใหญ่ ดูแลทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน

8. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคน

ผู้นำที่ดีควรมีความสัมพันธ์อันดีกับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

Advertisements

9. ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในทีม โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นก่อน มากกว่าแค่บังคับชี้นิ้วสั่งให้คนอื่นเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ 

10. ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำที่ดีเลยก็คือ การรู้จักเรียนรู้อยู่เสมอ เรียนรู้จากทั้งความผิดพลาดในอดีต หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วผู้นำของคุณมีคุณลักษณะครบทั้ง 10 ข้อนี้หรือไม่? 


ถ้าผู้นำของคุณหรือตัวคุณที่กำลังเป็นผู้นำอยู่ ไม่มีคุณสมบัติใดเลยล่ะก็ หากไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้ ถ้าเป็นไปได้ก็ลองเปลี่ยนให้ ‘ผู้ที่มีภาวะผู้นำ’ กว่านี้มาบริหารองค์กรของคุณดูใหม่ อาจทำให้องค์กรของคุณพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าเดิมก็ได้นะอ้างอิง:

https://bit.ly/3ziRlOa


#missiontothemoon 

#missiontothemoonpodcast

#softskill

ติดตามความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/

Advertisements

Lastest

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G
Naphatsawan Sitthitham
นักศึกษาฝึกงานจากคณะศิลปศาสตร์ แต่ใจอยากเทิร์นมาสายธุรกิจ สนใจด้านการตลาดและจิตวิทยา

Related Articles

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G

ฝึกสมองให้สร้างสรรค์กว่าใคร! สรุปบทเรียนจากหนังสือ “Creative Acts For Curious People”

ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ความขาดแคลน โลกร้อน ความขัดแย้งทางการเมือง ไปจนถึงโรคระบาด แม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังช้ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาอยู่ดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า