แก้ไขปัญหา ‘บ้าน’ ด้วยความเชี่ยวชาญผสานความเป็นผู้นำในแบบ ‘X-Shaped Skill’

615
X-Shaped Skill_1920x1080

Mission To The Moon X SCG Roof Expert

เมื่อพูดถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ แต่ก่อนเราอาจเคยได้ยินว่า เราต้องเรียนรู้ให้ ‘ลึก’ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ หรือเรียนรู้แบบตัว I (I-Shaped) ต่อมาโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นทำให้การรู้ลึกไม่เพียงพอ แต่ต้อง ‘รู้กว้าง’ ควบคู่กันไปแบบตัว T (T-Shaped) แต่เมื่อการทำงานมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น เราอาจต้องเรียนรู้หลายๆ อย่าง เพื่อมาประกอบเป็นทักษะเฉพาะตัว หรือที่เรียกว่าเป็นทักษะแบบตัว Y (Y-Shaped)

Advertisements

แต่เมื่อวิกฤตการณ์อย่างโควิด-19 เข้ามา ทำให้เราได้รู้ว่า การมีทักษะเฉพาะตัวแบบรู้ลึกและรู้กว้างนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาที่ท้าทายได้ เพราะในทุกๆ วงการนั้นต้องการคนที่สามารถเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา หรือคนที่นำ Solution มาช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนทักษะแบบตัว X (X-Shaped) วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมารู้จักกับ ‘X-Shaped Skill’ กันให้มากขึ้น

Shaped Skill คืออะไร?

การเปรียบเปรยทักษะของคนทำงานเป็นรูปแบบตัวอักษรนั้นเริ่มต้นมาจากแนวคิดเรื่อง T-Shaped Skill โดย David Guest ตั้งแต่ปี 1991 ก่อนแนวคิดดังกล่าวจะถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายอีกครั้ง เมื่อ Tim Brown, CEO ของ IDEO บริษัทรับออกแบบที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก หยิบไอเดียนี้ออกมาใช้อีกครั้ง ในตอนที่ต้องคัดเลือกพนักงานจากใบสมัครมากมายที่ถูกส่งเข้ามา เพื่อค้นหาคนที่มี T-Shaped Skill หรือทักษะที่รู้กว้างและรู้ลึก ซึ่งตรงกับความต้องการขององค์กร

หากดูตามรูปร่างของตัวอักษรแล้ว เราจะพอเข้าใจว่า เส้นขีดแนวตั้งของตัว T ก็คือทักษะเชิงลึก หรือความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตัวเอง ในขณะที่ขีดแนวนอนนั้น หมายถึงการรอบรู้ในเรื่องราวอื่นๆ อาจจะเป็นความรู้ข้ามสายงานของตัวเอง หรือความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการทำงานกับคนต่างสาขากันก็ได้ เมื่อทักษะทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในตัวคนคนนั้นทำงานประสานกัน ก็จะได้คนทำงานที่มีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ทั้งใช้ทักษะอย่างเชี่ยวชาญ และทำงานเชิงวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมด้วย

แต่เมื่อโลกมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และวิกฤตการณ์มากมายที่ยากจะรับมือ ทักษะแบบตัว T จึงไม่อาจตอบโจทย์บางอย่างได้ จึงเกิดแนวคิดว่า ‘ทุกๆ วงการนั้นจำเป็นต้องมีคนแบบ X-Shaped Skill’

X-Shaped Skill การผสานทักษะทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำ

ผู้ที่มีทักษะแบบตัว X นั้นหมายถึงคนที่สามารถด้านการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม มีทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำ บุคคลที่มี X-Shaped Skill จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ และรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำคนที่มีความรู้หลายๆ แขนงมาทำงานร่วมกัน เหมือนเป็นตัวประสานที่จุดตัดของตัว X

สิ่งที่คนแบบ X มีแตกต่างจากคนแบบอื่นๆ ก็คือการมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่กำลังบริหารจัดการ และพร้อมนำสิ่งใหม่ๆ มาปรับใช้กับทีมหรือการทำงาน เพื่อรองรับโลกในอนาคต ดังนั้น คนที่มี X-Shaped Skill มักจะสร้างความรู้สึกอุ่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาและหา Solution ที่จะผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปให้ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่กับการทำงานเท่านั้น

ผู้ช่วยที่มี X-Shaped Skill กับการทำให้การใช้ชีวิตใน ‘บ้าน’ ดีขึ้น

เราคงเคยได้ยินการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่โลกในยุคนี้ แค่การเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังต้องผสมผสานความเป็นผู้นำเข้าไปด้วย นั่นจึงหมายถึง ผู้ให้บริการในปัจจุบันไม่ใช่แค่ใช้ทักษะที่มีมาจัดการปัญหา แต่ยังต้องนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อสร้าง Solution หรือทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรา แม้แต่การใช้ชีวิตในบ้าน ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีนวัตกรรมโดดเด่นเข้ามาช่วยดูแล

ในปัจจุบันนี้บ้านได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน และจากการคาดการณ์ถึงอนาคต แม้การแพร่ระบาดจะลดลง แต่พฤติกรรมของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้บ้านยังคงเป็นพื้นที่สำคัญที่เราใช้ชีวิตมากที่สุดอยู่เช่นเคย

Advertisements

การสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้อยู่สบายขึ้นตั้งแต่วันนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศเราตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ปัญหาหลักของบ้านจึงเป็นเรื่องความร้อนอบอ้าว อากาศที่ไม่ระบาย ทำให้เราอยู่อาศัยแบบไม่ค่อยสบายนัก บางบ้านต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวันทั้งคืน

การจะสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้อยู่สบาย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ “หลังคา” ซึ่งเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งเปลี่ยนบ้านให้เย็นขึ้นได้ เปลี่ยนให้ค่าไฟถูกลง และแน่นอนว่าเปลี่ยนให้การใช้ชีวิตของคนในบ้านดีขึ้นตามไปด้วย

แต่งานหลังคานี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ เพราะเป็นงานแบบที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความชำนาญ และการเป็นผู้นำที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ถือเป็น X-Shaped Skill อย่างหนึ่ง อย่างเช่นบริการของ “SCG Roof Expert” ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคา

SCG Roof Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาที่มี X-Shaped Skill

SCG เป็นแบรนด์กระเบื้องหลังคามายาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งมีการพัฒนาทั้งดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆ มาตลอด นอกจากนี้ SCG Roof Expert เองยังมีบริการต่างๆ เกี่ยวกับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งงานมุงหลังคาบ้านใหม่ และงานซ่อมแซมหลังคารั่วและเก่า และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่พัฒนาระบบหลังคามาเพื่อแก้ปัญหา การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่ให้สมาร์ทยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ดังนั้น นอกจากความเชี่ยวชาญแล้ว SCG Roof Expert ยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้บ้านอยู่สบายยิ่งขึ้น ทั้งนวัตกรรมที่ช่วยให้ประหยัดไฟ ลดความร้อนในบ้าน และสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้อยู่อาศัย ผ่าน 3 นวัตกรรมหลัก คือ

  • SCG Solar Roof Solutions ระบบหลังคาที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยในเมืองร้อนอย่างประเทศไทย ซึ่ง SCG ไม่เพียงแค่เข้าไปติดตั้งให้เท่านั้น แต่ยังให้บริการตรวจเช็กสุขภาพของหลังคาก่อนติดตั้ง ดูแลจัดการเรื่องเอกสารขออนุญาตกับภาครัฐ ใช้วัสดุติดตั้ง Solar FIX ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งให้ทั้งความสวยงามและติดตั้งโซลาร์โดยไม่ต้องเจาะหลังคาให้เสี่ยงรั่ว รวมถึงรับประกันตัวแผงและประสิทธิภาพการผลิตไฟยาวนานถึง 25 ปีโดยเอสซีจี จึงช่วยให้เรามีบ้านที่ประหยัดไฟสูงสุด 60%* (*ขึ้นอยู่กับขนาดระบบ สถานที่ติดตั้ง และสภาพอากาศ) และยังอยู่สบายไร้กังวล
  • SCG Active AIRflow System ระบบแก้ปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวอย่างตรงจุด ที่ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศา นวัตกรรมนี้เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งถูกออกแบบให้ช่วยในการถ่ายเทและระบายอากาศ ทำให้การต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน รวมถึงการ Work From Home นั้นสบายยิ่งขึ้น และยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่ช่วยให้เรื่องการปรับคุณภาพอากาศ นั่นคือ SCG Active Air Quality
  • SCG Active Air Quality คือระบบกรองอากาศที่ช่วยปรับคุณภาพอากาศให้สะอาดปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราต่างเผชิญกับปัญหาทางอากาศทั้ง PM2.5 และเชื้อโรคต่างๆ มากมาย ความเสี่ยงนี้ทำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย โดย SCG Active Air Quality จะเป็นการนำอากาศภายนอกเข้ามาในบ้านโดยผ่านตัวกรองอากาศที่ติดอยู่ที่ผนังบ้าน ทำให้ได้อากาศดีเข้ามาทันที และใช้หลักการทำงานของ Positive Pressure ที่สร้างแรงดันให้อากาศเสียภายในบ้านถูกนำออกทางช่องว่างในส่วนต่างๆของบ้าน โดยอากาศเสียภายนอกบ้านจะไม่สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ เรียกได้ว่า SCG Roof Expert นั้นเป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่มี X-Shaped Skill โดดเด่นทั้งด้านความเชี่ยวชาญและยังนำนวัตกรรมมาผสมผสาน จนได้ Service & Solution ที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่า ทักษะแบบ X-Shaped นั้นจำเป็นในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่แค่การทำงาน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตของเราด้วย เราอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในทุกด้าน แต่เราสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำด้านนวัตกรรม ที่จะมาช่วยยกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อีกด้วย และถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCG Roof Expert ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ https://bit.ly/3sir0zv


ข้อมูลอ้างอิง:
https://bit.ly/36KUx8W
https://bit.ly/3riRqyK
https://bit.ly/3ijTuSM
https://bit.ly/3xSoO1M

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

Advertisements

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่