SOFT SKILLแก้ไขปัญหา ‘บ้าน’ ด้วยความเชี่ยวชาญผสานความเป็นผู้นำในแบบ ‘X-Shaped Skill’

แก้ไขปัญหา ‘บ้าน’ ด้วยความเชี่ยวชาญผสานความเป็นผู้นำในแบบ ‘X-Shaped Skill’

Mission To The Moon X SCG Roof Expert

เมื่อพูดถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ แต่ก่อนเราอาจเคยได้ยินว่า เราต้องเรียนรู้ให้ ‘ลึก’ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ หรือเรียนรู้แบบตัว I (I-Shaped) ต่อมาโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นทำให้การรู้ลึกไม่เพียงพอ แต่ต้อง ‘รู้กว้าง’ ควบคู่กันไปแบบตัว T (T-Shaped) แต่เมื่อการทำงานมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น เราอาจต้องเรียนรู้หลายๆ อย่าง เพื่อมาประกอบเป็นทักษะเฉพาะตัว หรือที่เรียกว่าเป็นทักษะแบบตัว Y (Y-Shaped)

Advertisements

แต่เมื่อวิกฤตการณ์อย่างโควิด-19 เข้ามา ทำให้เราได้รู้ว่า การมีทักษะเฉพาะตัวแบบรู้ลึกและรู้กว้างนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาที่ท้าทายได้ เพราะในทุกๆ วงการนั้นต้องการคนที่สามารถเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา หรือคนที่นำ Solution มาช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนทักษะแบบตัว X (X-Shaped) วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมารู้จักกับ ‘X-Shaped Skill’ กันให้มากขึ้น

Shaped Skill คืออะไร?

การเปรียบเปรยทักษะของคนทำงานเป็นรูปแบบตัวอักษรนั้นเริ่มต้นมาจากแนวคิดเรื่อง T-Shaped Skill โดย David Guest ตั้งแต่ปี 1991 ก่อนแนวคิดดังกล่าวจะถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายอีกครั้ง เมื่อ Tim Brown, CEO ของ IDEO บริษัทรับออกแบบที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก หยิบไอเดียนี้ออกมาใช้อีกครั้ง ในตอนที่ต้องคัดเลือกพนักงานจากใบสมัครมากมายที่ถูกส่งเข้ามา เพื่อค้นหาคนที่มี T-Shaped Skill หรือทักษะที่รู้กว้างและรู้ลึก ซึ่งตรงกับความต้องการขององค์กร

หากดูตามรูปร่างของตัวอักษรแล้ว เราจะพอเข้าใจว่า เส้นขีดแนวตั้งของตัว T ก็คือทักษะเชิงลึก หรือความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตัวเอง ในขณะที่ขีดแนวนอนนั้น หมายถึงการรอบรู้ในเรื่องราวอื่นๆ อาจจะเป็นความรู้ข้ามสายงานของตัวเอง หรือความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการทำงานกับคนต่างสาขากันก็ได้ เมื่อทักษะทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในตัวคนคนนั้นทำงานประสานกัน ก็จะได้คนทำงานที่มีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ทั้งใช้ทักษะอย่างเชี่ยวชาญ และทำงานเชิงวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมด้วย

แต่เมื่อโลกมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และวิกฤตการณ์มากมายที่ยากจะรับมือ ทักษะแบบตัว T จึงไม่อาจตอบโจทย์บางอย่างได้ จึงเกิดแนวคิดว่า ‘ทุกๆ วงการนั้นจำเป็นต้องมีคนแบบ X-Shaped Skill’

X-Shaped Skill การผสานทักษะทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำ

ผู้ที่มีทักษะแบบตัว X นั้นหมายถึงคนที่สามารถด้านการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม มีทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำ บุคคลที่มี X-Shaped Skill จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ และรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำคนที่มีความรู้หลายๆ แขนงมาทำงานร่วมกัน เหมือนเป็นตัวประสานที่จุดตัดของตัว X

สิ่งที่คนแบบ X มีแตกต่างจากคนแบบอื่นๆ ก็คือการมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่กำลังบริหารจัดการ และพร้อมนำสิ่งใหม่ๆ มาปรับใช้กับทีมหรือการทำงาน เพื่อรองรับโลกในอนาคต ดังนั้น คนที่มี X-Shaped Skill มักจะสร้างความรู้สึกอุ่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาและหา Solution ที่จะผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปให้ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่กับการทำงานเท่านั้น

ผู้ช่วยที่มี X-Shaped Skill กับการทำให้การใช้ชีวิตใน ‘บ้าน’ ดีขึ้น

เราคงเคยได้ยินการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่โลกในยุคนี้ แค่การเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังต้องผสมผสานความเป็นผู้นำเข้าไปด้วย นั่นจึงหมายถึง ผู้ให้บริการในปัจจุบันไม่ใช่แค่ใช้ทักษะที่มีมาจัดการปัญหา แต่ยังต้องนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อสร้าง Solution หรือทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรา แม้แต่การใช้ชีวิตในบ้าน ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีนวัตกรรมโดดเด่นเข้ามาช่วยดูแล

ในปัจจุบันนี้บ้านได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน และจากการคาดการณ์ถึงอนาคต แม้การแพร่ระบาดจะลดลง แต่พฤติกรรมของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้บ้านยังคงเป็นพื้นที่สำคัญที่เราใช้ชีวิตมากที่สุดอยู่เช่นเคย

Advertisements

การสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้อยู่สบายขึ้นตั้งแต่วันนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศเราตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ปัญหาหลักของบ้านจึงเป็นเรื่องความร้อนอบอ้าว อากาศที่ไม่ระบาย ทำให้เราอยู่อาศัยแบบไม่ค่อยสบายนัก บางบ้านต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวันทั้งคืน

การจะสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้อยู่สบาย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ “หลังคา” ซึ่งเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งเปลี่ยนบ้านให้เย็นขึ้นได้ เปลี่ยนให้ค่าไฟถูกลง และแน่นอนว่าเปลี่ยนให้การใช้ชีวิตของคนในบ้านดีขึ้นตามไปด้วย

แต่งานหลังคานี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ เพราะเป็นงานแบบที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความชำนาญ และการเป็นผู้นำที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ถือเป็น X-Shaped Skill อย่างหนึ่ง อย่างเช่นบริการของ “SCG Roof Expert” ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคา

SCG Roof Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาที่มี X-Shaped Skill

SCG เป็นแบรนด์กระเบื้องหลังคามายาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งมีการพัฒนาทั้งดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆ มาตลอด นอกจากนี้ SCG Roof Expert เองยังมีบริการต่างๆ เกี่ยวกับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งงานมุงหลังคาบ้านใหม่ และงานซ่อมแซมหลังคารั่วและเก่า และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่พัฒนาระบบหลังคามาเพื่อแก้ปัญหา การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่ให้สมาร์ทยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ดังนั้น นอกจากความเชี่ยวชาญแล้ว SCG Roof Expert ยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้บ้านอยู่สบายยิ่งขึ้น ทั้งนวัตกรรมที่ช่วยให้ประหยัดไฟ ลดความร้อนในบ้าน และสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้อยู่อาศัย ผ่าน 3 นวัตกรรมหลัก คือ

 • SCG Solar Roof Solutions ระบบหลังคาที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยในเมืองร้อนอย่างประเทศไทย ซึ่ง SCG ไม่เพียงแค่เข้าไปติดตั้งให้เท่านั้น แต่ยังให้บริการตรวจเช็กสุขภาพของหลังคาก่อนติดตั้ง ดูแลจัดการเรื่องเอกสารขออนุญาตกับภาครัฐ ใช้วัสดุติดตั้ง Solar FIX ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งให้ทั้งความสวยงามและติดตั้งโซลาร์โดยไม่ต้องเจาะหลังคาให้เสี่ยงรั่ว รวมถึงรับประกันตัวแผงและประสิทธิภาพการผลิตไฟยาวนานถึง 25 ปีโดยเอสซีจี จึงช่วยให้เรามีบ้านที่ประหยัดไฟสูงสุด 60%* (*ขึ้นอยู่กับขนาดระบบ สถานที่ติดตั้ง และสภาพอากาศ) และยังอยู่สบายไร้กังวล
 • SCG Active AIRflow System ระบบแก้ปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวอย่างตรงจุด ที่ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศา นวัตกรรมนี้เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งถูกออกแบบให้ช่วยในการถ่ายเทและระบายอากาศ ทำให้การต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน รวมถึงการ Work From Home นั้นสบายยิ่งขึ้น และยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่ช่วยให้เรื่องการปรับคุณภาพอากาศ นั่นคือ SCG Active Air Quality
 • SCG Active Air Quality คือระบบกรองอากาศที่ช่วยปรับคุณภาพอากาศให้สะอาดปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราต่างเผชิญกับปัญหาทางอากาศทั้ง PM2.5 และเชื้อโรคต่างๆ มากมาย ความเสี่ยงนี้ทำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย โดย SCG Active Air Quality จะเป็นการนำอากาศภายนอกเข้ามาในบ้านโดยผ่านตัวกรองอากาศที่ติดอยู่ที่ผนังบ้าน ทำให้ได้อากาศดีเข้ามาทันที และใช้หลักการทำงานของ Positive Pressure ที่สร้างแรงดันให้อากาศเสียภายในบ้านถูกนำออกทางช่องว่างในส่วนต่างๆของบ้าน โดยอากาศเสียภายนอกบ้านจะไม่สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ เรียกได้ว่า SCG Roof Expert นั้นเป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่มี X-Shaped Skill โดดเด่นทั้งด้านความเชี่ยวชาญและยังนำนวัตกรรมมาผสมผสาน จนได้ Service & Solution ที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่า ทักษะแบบ X-Shaped นั้นจำเป็นในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่แค่การทำงาน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตของเราด้วย เราอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในทุกด้าน แต่เราสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำด้านนวัตกรรม ที่จะมาช่วยยกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อีกด้วย และถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCG Roof Expert ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ https://bit.ly/3sir0zv


ข้อมูลอ้างอิง:
https://bit.ly/36KUx8W
https://bit.ly/3riRqyK
https://bit.ly/3ijTuSM
https://bit.ly/3xSoO1M

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

Advertisements

Lastest

Twitter เตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่! ให้ผู้ใช้งานยืนยันความเป็นเจ้าของรูปโปรไฟล์ที่เป็น NFT

สำนักข่าว CNN รายงานว่า Twitter เตรียมเปิดฟีเจอร์ยืนยันรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของผลงาน NFT ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง NFT ที่มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากในปีที่ผ่านมา

สรุปเทรนด์ 2021 กับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เปลี่ยนไป

ใครจะเชื่อว่า Live นอนก็สามารถขายได้และมีคนดูกว่าหมื่นคนใครจะเชื่อว่า Live ธรรมะจะเข้าถึงง่ายและยังสร้างปรากฏการณ์คนดูกว่าครึ่งล้าน ใครจะเชื่อว่า ‘กล่องสุ่ม’ ที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร แต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากนาทีนี้ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแล้ว เพราะตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเห็นกับตาและพบเจอด้วยตัวเองแล้วว่าอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น ‘ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง’ ทั้งในมุมของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพราะหากใครติดตามข่าวหรือโซเชียลมีเดียจะพบว่ามีเรื่องราวและประเด็นต่างๆ เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แม้จะได้รับวัคซีนกันไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ‘โอมิครอน’ กำลังสร้างความน่ากังวลไม่น้อย...

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีจริงไหม? ค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ กับหนังสือ ‘The Midnight Library’

เรากำลังโหยหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือเปล่า? แล้วความสมบูรณ์แบบที่ว่ามีหน้าตาอย่างไร การได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ทำอะไรเพื่อสังคม หรือได้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ หรือว่าจริงๆ แล้วความสมบูรณ์แบบของชีวิตนั้นอาจไม่มีอยู่จริง
Manlika Klinprayong
I write, therefore I am. เราเขียน เราจึงมีอยู่

Related Articles

Twitter เตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่! ให้ผู้ใช้งานยืนยันความเป็นเจ้าของรูปโปรไฟล์ที่เป็น NFT

สำนักข่าว CNN รายงานว่า Twitter เตรียมเปิดฟีเจอร์ยืนยันรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของผลงาน NFT ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง NFT ที่มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากในปีที่ผ่านมา

สรุปเทรนด์ 2021 กับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เปลี่ยนไป

ใครจะเชื่อว่า Live นอนก็สามารถขายได้และมีคนดูกว่าหมื่นคนใครจะเชื่อว่า Live ธรรมะจะเข้าถึงง่ายและยังสร้างปรากฏการณ์คนดูกว่าครึ่งล้าน ใครจะเชื่อว่า ‘กล่องสุ่ม’ ที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร แต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากนาทีนี้ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแล้ว เพราะตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเห็นกับตาและพบเจอด้วยตัวเองแล้วว่าอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น ‘ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง’ ทั้งในมุมของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพราะหากใครติดตามข่าวหรือโซเชียลมีเดียจะพบว่ามีเรื่องราวและประเด็นต่างๆ เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แม้จะได้รับวัคซีนกันไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ‘โอมิครอน’ กำลังสร้างความน่ากังวลไม่น้อย...

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีจริงไหม? ค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ กับหนังสือ ‘The Midnight Library’

เรากำลังโหยหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือเปล่า? แล้วความสมบูรณ์แบบที่ว่ามีหน้าตาอย่างไร การได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ทำอะไรเพื่อสังคม หรือได้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ หรือว่าจริงๆ แล้วความสมบูรณ์แบบของชีวิตนั้นอาจไม่มีอยู่จริง

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงไหม? ในวันที่ “ต้นทุนชีวิต” (Socioeconomic Status) ต่างกัน

มีงานวิจัยหนึ่งจากสหรัฐฯ เมื่อปี 2013 ที่พบว่า เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวย (รายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 3,595,500 บาทต่อปี) มีโอกาสเรียนจบได้มากกว่า 8 เท่าของเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,129,380 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก National Student Clearing House ในปี 2020 ที่เผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ ลดต่ำจนถึงติดลบ 21.7% เพราะพวกเขาแบกรับค่าใช้จ่ายที่จะเรียนต่อไม่ไหว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า