In Memory of Mystery Skull เสี้ยวกะโหลกปริศนา ล่าอาชญากรโหด | File Not Found EP.71

PODCASTFILE NOT FOUNDIn Memory of Mystery Skull เสี้ยวกะโหลกปริศนา ล่าอาชญากรโหด | File Not Found EP.71

ความนองเลือด : 9/10

กะโหลกปริศนาถูกค้นพบโดยบังเอิญ นำมาสู่การออกตามหาตัวเจ้าที่ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ด้วยสภาพของกะโหลกที่เหลือเพียงครึ่งเสี้ยว ฟันทุกซี่โดนเลาะออกไปทั้งหมด เสมือนผู้กระทำการ ได้คิดแผนการและระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี ด้วยกะโหลกปริศนาอันเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวนี้ จะตามหาเจ้าของผู้เสียชีวิตได้หรือไม่ และที่สำคัญ ฆาตกรโหดที่ลงมือสังหารและทำร้ายจนเหยื่อเหลือเพียงเศษเสี้ยวกะโหลกแบบนี้ เขาคือใคร ? มาร่วมออกตามล่าตัวคนร้ายไปพร้อมกันได้ใน Episode ที่ 71 ครับ

ผู้ดำเนินรายการ: แฮม ธัชพล ลิ้มบรรเจิดกุล

#MissionToPlutoPodcast​​​​​​
#FileNotFoundPodcast​​​​​​