SOFT SKILLผู้นำที่ดีต้องเดินตามให้เป็น เรียนรู้ 10 วิธีการเป็นผู้ตามที่ดี ผ่านศาสตร์แห่ง Followership

ผู้นำที่ดีต้องเดินตามให้เป็น เรียนรู้ 10 วิธีการเป็นผู้ตามที่ดี ผ่านศาสตร์แห่ง Followership

ตั้งแต่เล็กจนโต พวกเราหลายคนมักถูกสอนให้รู้จักกล้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา หากย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเพียงเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ คุณครูก็จะคอยเชียร์ให้ใครสักคนกล้ายกมือขึ้นมาเป็นหัวหน้าห้องอยู่เสมอ พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยหลายคนก็อาจถูกเพื่อนๆ กดดันให้เป็นหัวหน้ากลุ่มทำรายงานต่างๆ มาจนถึงวัยทำงาน บางคนก็มักจะมีหัวหน้างานที่คอยผลักดันให้เรารับบทผู้นำโปรเจกต์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

สภาพสังคมในปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสามารถสร้างแรงผลักดันให้ใครหลายคนต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในชีวิตการทำงานของตัวเอง เรามักจะเห็นการถอดบทเรียนจากผู้นำเก่งๆ มากมายของโลกที่มีทักษะและแนวคิดอันยอดเยี่ยม หนังสือ Bestsellers ตามร้านหนังสือชั้นนำเรียงรายไปด้วยเส้นทางชีวิตของผู้นำองค์กรต่างๆ ที่ได้สร้างภาพจำอย่างติดตาว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น การเป็นผู้นำคือคำตอบสุดท้าย

แต่เพียงลำพัง แค่ผู้นำคนเดียวถึงแม้จะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็คงจะไม่สามารถทำเนรมิตให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน เพราะยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่มีบทบาทมากมายเหลือเกินที่จะช่วยให้ผู้นำทั้งหลายประสบความสำเร็จก็คือ เหล่า “ผู้ตาม” ไม่ว่าจะเป็นลูกทีม ลูกน้อง หรือพนักงานในองค์กรก็ตาม

แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น พวกเราทุกคนก็คงไม่สามารถเป็นผู้นำได้ทั้งหมด โดยเมื่อมีผู้นำก็ย่อมมีผู้ตาม แต่ไม่ได้แปลว่าผู้ตามนี้จะมีความสำคัญน้อยกว่าผู้นำแต่อย่างใด มีการศึกษาวิจัยจาก Society for Human Resource Management ว่าความสำเร็จ 90% ขององค์กรเกิดจากมีภาวะผู้ตาม (Followership) ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของผู้นำว่า พวกเขาคือบุคลากรที่จำเป็นและต่อความสำเร็จขององค์กร

ซึ่งในหลายครั้ง สังคมมักให้ความสนใจและคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดีอยู่ตลอดเวลา แต่ใช่ว่าทุกคนนั้นแสวงหาสถานะของการเป็นผู้นำเสมอไป แต่น้อยคนที่จะตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตามที่ดีว่ามีผลกระทบต่อความสำเร็จของผู้นำและองค์กรมากแค่ไหน วันนี้ Mission To The Moon จึงรวบรวมวิธีและแนวคิดสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี ว่ามีอะไรบ้าง

1. รู้จักควบคุมอีโก้ของตนเอง

การเป็นผู้ตามที่ดีนั้นหมายถึงการเป็น Team Player ที่ดีด้วย ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอไป พยายามทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงานทุกคน รวมถึงทักษะของการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Emphathy) อีกด้วย

2. มีความภักดี

ในฐานะผู้ตามที่ดี เราควรมีความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นต่อแผนการขององค์กร โดยสิ่งสำคัญก็คือการที่เรานั้นไม่ภักดีอย่างลืมหูลืมตา แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเดินไปข้างตามแผนการขององค์กร รวมถึงฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความสามารถในการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ผู้อื่น เคารพในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ยอมรับว่าผู้อื่นมีไอเดียที่ดีกว่าเรา รวมถึงเคารพความในความสำคัญของทุกๆ คน ไม่ว่าหน้าที่ของใครจะมีความซับซ้อนมากหรือน้อยก็ตาม

4. มีจรรยาบรรณในการทำงาน

องค์กรจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ ทั้งผู้นำและผู้ตามต่างทุ่มเทความสามารถให้กับการทำงานของตน โดยเฉพาะผู้ตามที่ควรจะมีจรรยาบรรณในการทำงานให้ออกมาดีที่สุด ไม่มักง่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง

5.มีความกล้าหาญ

ผู้ตามต้องรับการชี้นำ ในฐานะผู้ตามที่ดีนั้น เรามีความรับผิดชอบที่ต้องทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาตามหลักจริยธรรม นอกจากนี้ผู้ตามที่ดีเองก็ควรที่จะมีความกล้าที่จะพูดหรือโต้แย้งอะไรบางอย่างกับผู้นำ เมื่อเรามีความเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือถูกต้องอีกด้วย

Advertisements

6. มีทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)

Active Listening นั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ตามที่ดี เพราะการฟังอย่างตั้งใจ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นด้วยคำถามหรือความคิดเห็นที่ชัดเจน เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้

7. มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พนักงานที่มีหน้าที่เป็นผู้ตามทุกคนอาจต้องรับบทบาทที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นในหน้าที่ของตน ดังนั้นผู้ตามที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีความยืดหยุ่นสูงภายในตัวนั้น จะทำให้ทีมเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

8. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นถือว่าเป็นทักษะล้ำค่าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ตาม เพราะทักษะนี้จะช่วยเพิ่มวิจารณญาณในการทำงานชิ้นต่างๆ เราสามารถเข้าใจบริบททั้งหมดการทำงานได้เป็นอย่างดี

9. มีความใส่ใจในรายละเอียด

ในขณะที่ผู้นำนั้นจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการมองเห็นเป้าหมายระยะยาวอย่างมีวิสัยทัศน์ ดังนั้นความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งในการทำตามขั้นตอนโดยละเอียดให้สำเร็จนั้นจึงตกมาอยู่ที่ผู้ตาม โดยผู้ตามที่มีการใส่ใจในรายละเอียดสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะพวกเขามีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างทะลุปรุโปร่ง รวมถึงลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเอง

10. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี

ทักษะการบริหารจัดการเวลาที่ดี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณล้ำค่าของผู้ตามที่ดี เนื่องด้วยเป็นการที่เราสามารถจัดการงานและความรับผิดชอบที่อยู่ตรงหน้าให้บรรลุเป้าหมายได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำได้งานสำเร็จแล้ว ยังทำให้งานที่ออกมาดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ การเป็นผู้นำและผู้ตามนั้นไม่ได้แปลว่าจะมีใครที่อยู่เหนือกว่าใคร เพียงแต่ว่าบทบาทของทั้งผู้นำและผู้ตามนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน หากขาดผู้นำที่ดีผู้ตามก็คงจะหลงทางอย่างไร้จุดหมาย แต่ถ้าหากขาดผู้ตามที่ดีผู้นำก็ไม่สามารถที่จะพาทุกคนไปสู่จุดหมายได้สำเร็จ

ผู้ตามนั้นเสมือนกับแขนขาและอาวุธของผู้นำ ถ้าหากอาวุธและแขนขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของผู้นำได้ ผู้นำก็ย่อมล้มเหลว หากเปรียบเทียบกับวงออร์เคสตราแล้ว ผู้นำก็เป็นเหมือนวาทยกร ที่คอยกำหนดภาพรวมของเสียงเพลง ผู้ตามก็คือเหล่านักดนตรีมากความสามารถที่เป็นผู้บรรเลงเสียงอันไพเราะมาสู่จิตใจของผู้ชม ดังนั้นถ้าหากผู้นำและผู้ตามสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแล้วละก็ ความสำเร็จนั้นจะอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน

ที่มา:

– In Praise of Followership : Ronald E. Riggio Ph.D, Psychology Today – http://bit.ly/3zjjFlv
– What Is Followership? 14 Qualities of Good Followers : Indeed Editorial Team – https://bit.ly/3M2Qg6D

#softskill
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า