เรื้อรัง แต่ ไม่ลุกลาม | กงสี Gossip ep8

PODCAST กงสี GOSSIP เรื้อรัง แต่ ไม่ลุกลาม | กงสี Gossip ep8

EP. นี้มาพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจของระบบกงสี ที่เป็นภาพจำของความขัดแย้งในหลายๆ ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ระบบชายเป็นใหญ่ ความไว้วางใจแต่คนใน หรือแม้แต่การจัดการทรัพย์สิน ผ่านการทำความเข้าใจระหว่างธรรมเนียม วัฒนธรรม กับเหตุผลทางธุรกิจในแต่ละยุคสมัย เพื่อรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ของครอบครัว กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast