ACADEMYDesigning Your Life for Entrepreneur Workshop เพราะการออกแบบ “ชีวิต” คือส่วนสำคัญของ (ว่าที่) เจ้าของธุรกิจทุกคน!

Designing Your Life for Entrepreneur Workshop เพราะการออกแบบ “ชีวิต” คือส่วนสำคัญของ (ว่าที่) เจ้าของธุรกิจทุกคน!

เวิร์กช็อปสำหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือกลุ่มคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ มาปรับมุมมอง เปลี่ยนมุมคิด เพื่อออกแบบชีวิตให้ตอบโจทย์กับเส้นทางของตัวเอง พร้อมติดอาวุธทักษะและความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิต, การทำ Storytelling เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์, การสานสัมพันธ์สร้างเครือข่าย และการเข้าใจเทรนด์ยุคดิจิทัลและ Metaverse เพื่อการปรับตัวในอนาคต

คอร์ส “Designing Your Life for Entrepreneur” สอนโดย 6 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Designing Your Life ที่ได้รับการรับรองจาก d.School Stanford University สถาบันที่โด่งดังเรื่อง Design Thinking มากที่สุดในโลก ที่จะมาแชร์ความรู้กันแบบใกล้ชิด ตอบคำถามกันแบบเอกซ์คลูซิฟในคลาสเรียนแบบ On-site ซึ่งจะจำกัดที่นั่งอยู่ที่ 50 ที่นั่งเท่านั้น! *ปิดรับสมัครแล้ว*

6 + 1 บทเรียน Designing Your Life for Entrepreneur Workshop

1) Art & Science of Working and Living
2) Spice of Life: Why Life Needs More Art?
3) Skill Design: How to Surf in the Unstable Waves?
4) How to Build a Great Co-creating Story?
5) You Will Never Walk Alone
6) Life in a Digital and Metaverse World
7) Reflection

🚀 สมัครเลยวันนี้กับ Early Bird Promotion! ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565
– Single (1 ท่าน) : เพียง 10,500 บาท (จากราคาเต็ม 14,000 บาท)
– Group (5 ท่าน) : เพียง 49,950 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 9,990 บาท (จากราคาเต็ม 70,000 บาท)


🚀 ราคาปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 – จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
– Single (1 ท่าน) : 14,000 บาท
– Group (3 ท่าน) : เพียง 35,700 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 11,900 บาท (จากราคาเต็ม 42,000 บาท)
– Group (5 ท่าน) : เพียง 56,000 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 11,200 บาท (จากราคาเต็ม 70,000 บาท)

สมัครคอร์ส “Designing Your Life for Entrepreneur” ได้ที่: LINE OA : @missiontothemoon 

Advertisements
ทำไมต้อง Designing Your Life for Entrepreneur Workshop
ทำไมต้อง “Designing Your Life for Entrepreneur Workshop” 

ทำไมต้อง “Designing Your Life for Entrepreneur Workshop”

มีหลายคนที่ค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่แน่ใจกับเส้นทางที่เลือก บางคนไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้หรือไม่ และบางคนมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ไม่รู้ต้องวางแผนชีวิตอย่างไร คอร์ส “Designing Your Life for Entrepreneur” จึงตอบโจทย์อย่างมากสำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหานี้ และกำลังหาตัวช่วยเพื่อที่จะออกแบบชีวิตให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้

Advertisements

แล้วคุณจะได้อะไรบ้างจาก Designing Your Life for Entrepreneur Workshop?

 • ได้เรียนรู้การออกแบบชีวิตกับ Certified Trainers จาก d.School Stanford University มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้าน Design Thinking มากที่สุดในโลก
 • ได้เรียนรู้จากทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ ซึ่งพบเจอตัวอย่างจริงมาหลากหลาย และยังช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้เรียนได้จริง ผ่านการปลดล็อกทางความคิดและวางแผนชีวิตในหลายรูปแบบ
 • ได้รับเนื้อหาการเรียนที่ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ได้รับเครื่องมือ Designing Your Life ทั้งคู่มือ Life Journey Canvas และ Materials แบบครบเซต
 • ได้ลงมือทำ Workshop วิเคราะห์และทำแผนชีวิตเชิงลึก และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีหลังจบคอร์ส
 • หลังจบคอร์ส ผู้สอนสามารถเป็นที่ปรึกษาต่อเนื่อง สามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิต (Life-long Service)
 • ได้ใบรับรองเข้าร่วมอบรมจาก Mission To The Moon
ผู้สอนคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur
ทำความรู้จักกับทีมผู้สอนคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur ทั้ง 6 ท่าน

ทำความรู้จักกับทีมผู้สอนคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur ทั้ง 6 ท่าน

 1. Art & Science of Working and Living
  ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ (อ.เจ), คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย
 2. Spice of Life: Why Life Needs More Art?
  อ.วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล (อ.สไปรท์), รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
 3. Skill Design: How to Surf in the Unstable Waves?
  ดร.อารดา มหามิตร (อ.กลอย), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.หอการค้าไทย
 4. How to Build a Great Co-creating Story?
  ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ (อ.แป๋ว), อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
 5. You Will Never Walk Alone
  ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ (อ.แป๊ะ), อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
 6. Life in a Digital and Metaverse World
  ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา (อ.หมาก), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย
 7. Reflection
บทเรียนในคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur
บทเรียนในคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur

การเรียนและการสอนในคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur ทั้ง 2 วัน ผู้เรียนจะได้เรียนอะไรบ้าง?

Day 1: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น.

Session 1│Art & Science of Working and Living – ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ (อ.เจ), คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย (2 ชั่วโมง)
– รู้จักกระบวนการทำ Design Thinking และ Designing Your Life
– เตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติ เพื่อที่จะ Reframe, Unlearn และ Relearn
– เรียนรู้การหาจุดสมดุลให้กับชีวิต
– เรียนรู้ที่จะยอมรับในตัวเองและมีเมตตาต่อตัวเอง

Session 2│Spice of Life: Why Life Needs More Art? – อ.วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล (อ.สไปรท์), รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (1 ชั่วโมง)
– ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงชีวิตผ่าน Balance Assessment
– รู้จัก Flow Stage และการทำ Energy Map เพื่อหาเวลาที่ลื่นไหลของตัวเอง
– ทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างในสังคม
– ทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง
.
[ ] Session 3│Skill Design: How to Surf in the Unstable Waves? – ดร.อารดา มหามิตร (อ.กลอย), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.หอการค้าไทย (1 ชั่วโมง)
– เรียนรู้การออกแบบทักษะและความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
– การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมายจากทักษะที่มีอยู่
– การทำความเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคน และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม
– การนำจุดแข็งมาต่อยอดและออกแบบชีวิตของตัวเอง

Day 2: 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น

[ ] Session 4│How to Build a Great Co-creating Story? – ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ (อ.แป๋ว), อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (1 ชั่วโมง)
– เข้าใจการสื่อสารให้เห็นภาพผ่าน Storytelling
– เข้าใจกระบวนการทำ Prototyping
– เชื่อมการสร้างต้นแบบเข้ากับการเล่าเรื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

[ ] Session 5│You Will Never Walk Alone – ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ (อ.แป๊ะ), อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (1 ชั่วโมง)
– เข้าใจการสร้างสายสัมพันธ์กับเครือข่ายและคอมมูนิตี้ของตัวเอง
– ฝึกฝนการสร้างสายสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในเครือข่าย

[ ] Session 6│Life in a Digital and Metaverse World – ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา (อ.หมาก), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หอการค้าไทย (1.5 ชั่วโมง)
– ปรับความคิดจากความกลัวสู่ความหวังกับ Future Thinking Map
– ออกแบบแผนชีวิต 5 ปี เปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องทำเป็นค้นหาสิ่งที่อยากทำ และเรียนรู้ที่จะหาโอกาสจากโลกดิจิทัล

[ ] Session 7│Reflection (30 นาที)
– สะท้อนความคิดหลังจบบทเรียน Designing Your Life

วัน เวลา สถานที่อคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur
วัน เวลา และสถานที่ คอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur

วัน เวลา และสถานที่ คอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur

พบกับบทเรียนจุใจจาก 6 ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการ Certified จาก d.School Stanford University กับ “Designing Your Life for Entrepreneur Workshop” พร้อมรับ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร
ได้ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. (ทั้งสองวัน) ที่ Co-working Space อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรูปแบบ On-site และที่สำคัญจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น!
.
[ ] สมัครเลยวันนี้กับ Early Bird Promotion! ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565
– Single (1 ท่าน) : เพียง 10,500 บาท (จากราคาเต็ม 14,000 บาท)
– Group (5 ท่าน) : เพียง 49,950 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 9,990 บาท (จากราคาเต็ม 70,000 บาท)

[ ] ราคาปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 – จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
– Single (1 ท่าน) : 14,000 บาท
– Group (3 ท่าน) : เพียง 35,700 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 11,900 บาท (จากราคาเต็ม 42,000 บาท)
– Group (5 ท่าน) : เพียง 56,000 บาท หรือเฉลี่ยท่านละ 11,200 บาท (จากราคาเต็ม 70,000 บาท)

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส “Designing Your Life for Entrepreneur” ได้ที่:
LINE OA: @missiontothemoon หรือ https://shop.line.me/@missiontothemoon/

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า