Mission To The Moon เปิดรับสมัครพนักงานประจำเข้ามาร่วมทีมหลายอัตรา ( 4 ตำแหน่ง )

3372
Urgently Hiring Jobs
รับสมัครพนักงานประจำหลายตำแหน่ง

โอกาสรับภารกิจพิชิตดวงจันทร์มาถึงคุณแล้ว! เปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา สานต่อภารกิจสำคัญ ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปพร้อมๆ กัน

ตำแหน่งพนักงานประจำที่เปิดรับสมัคร

  • Content Creator
  • Account Executive
  • Social Management
  • Project Manager

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้

Mission to the Moon Media. Co., Ltd. รับสมัครตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความรู้และติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ​ Business / Marketing / Knowledge / Working Skill / Psychology / Entertainment
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Content Creator” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์การ
รับสมัครงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Account Executive

• บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ดูแล ประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัทและลูกค้า
• นำเสนอบริการใหม่ แนะนำข้อมูลด้านสื่อและการตลาดแก่ลูกค้า
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้นได้
• มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สามารถทำงานและสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้
• สามารถเจรจาต่อรอง และขายชิ้นงานให้ลูกค้าใหม่ได้
• เข้าใจภาพรวมองค์กร และชื่นชอบระบบการทำงานในองค์กรที่เป็น Startups
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอดีเยี่ยม
• จัดการและดูแลเอกสารงานลูกค้า
• ชื่นชอบการพูดคุยเจรจา มีอัธยาศัยดี
มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Account Executive” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Social Management 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบดูแลและจัดการช่องทาง Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Social Management 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Social Management

• ดูแลและจัดการช่องทาง Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• ชอบเล่น Social Media ทัศนคติดี มีพลังบวก (เนื่องจากต้องคุยกับคนเป็นจำนวนมากต่อวัน ในทุกช่องทาง)
• คอยสร้างปฎิสัมพันธ์ ตอบ Inbox กับลูกเพจ แบบ Real-Time
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ Data ใน Social Media มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
• สามารถแปลง Data ที่ได้ใน Social Media มาสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น
• มีไหวพริบในการตอบคำถาม แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Social Management” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager  1 ตำแหน่ง รับผิดชอบดูแลและจัดการ​ Media Project ในทุกช่องทางของ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Project Manager

• ดูแลและจัดการ​ Media Project ในทุกช่องทางของ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• วางแผนงานสื่อใหม่ๆ ดูแล Online Campaign ทั้งหมด
• วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บสถิติในสื่อต่างๆ สามารถแปลง Data ที่ได้ใน Social Media มาสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น
• สร้างสรรค์และพัฒนา Social Community
• ประยุกต์ใช้ Engagement Strategy
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Project Manager” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

สถานที่ทำงาน

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบาย Work From Home 100%
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการเข้าออฟฟิศเป็นบางวัน

สถานที่ปฏิบัติภารกิจ (กรณีเปลี่ยนมาทำงานที่ออฟฟิศ)
50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ:  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับอีเมลตอบกลับจากทีมงาน

มาร่วมสานฝันให้ยานลำนี้ไปถึงดวงจันทร์ด้วยกันนะ 🚀🌙

Advertisements