Microsoft ปูทางสู่ Metaverse! เตรียมเพิ่มอวตารและพื้นที่ 3 มิติให้พนักงานใช้ในการประชุมเสมือนจริงของบริษัท

535
Metaverse

Microsoft เตรียมเพิ่มฟีเจอร์การประชุมเสมือนจริงที่มีชื่อว่า Microsoft Mesh

สำนักข่าว BBC รายงานว่า Microsoft เตรียมเพิ่มฟีเจอร์การประชุมเสมือนจริงที่มีชื่อว่า Microsoft Mesh ซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันอวตาร 3 มิติ และห้องประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting Space) บนแพลตฟอร์ม Microsoft Team ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารภายในบริษัทที่เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้ โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม VR แต่อย่างใด โดย Microsoft วางแผนที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Immersive Meetings ภายในครึ่งปีแรกของปี 2022

ทั้งนี้จากกระแส Metaverse ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากการประกาศรีแบรนด์ของ Facebook ที่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อหันมาเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือ Metaverse อย่างเต็มตัว โดยถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีคำจำกัดความว่า Metaverse ควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แต่ทั้ง Meta และ Microsoft ต่างเล็งเห็นตรงกันว่า Metaverse คือการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้คนผ่านโลกเหมือนจริง ทั้งสองบริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแชตแบบ 3 มิติในขั้นต้นของการพัฒนา Metaverse

Microsoft เตรียมที่จะเพิ่มฟีเจอร์ Immersive Meetings

แม้ Microsoft เตรียมที่จะเพิ่มฟีเจอร์ Immersive Meetings ให้แก่พนักงาน แต่ Microsoft ไม่มุ่งเน้นไปที่การใช้อุปกรณ์ VR หรือ AR แต่อย่างใด โดยฟังก์ชันอวตาร 3 มิติจะกลายเป็นตัวแทนของพนักงานในขณะที่ทำการประชุมผ่าน Microsoft Team หรือ Microsift Mesh โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีกล้อง Webcam แต่อย่างใด โดยอวตาร 3 มิติ จะใช้เทคโนโลยี AI ในการแสดงท่าทางและเคลื่อนไหวเมื่อผู้ใช้งานพูดคุย

Advertisements

ในอนาคตองค์กรหรือพนักงานที่ต้องการใช้งานฟีเจอร์ Immersive Meeting นี้ จะสามารถสร้างพื้นที่ 3 มิติ เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ Microsoft เตรียมที่จะพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในพื้นที่ 3 มิติ สำหรับผู้ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ VR หรือ AR ในอนาคต แต่ผู้ใช้งานที่ยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ก็ยังสามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ ได้

Microsoft ยังระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทเตรียมที่จะผลักดัน Microsoft Team เป็นประตูสู่ Metaverse โดย Microsoft เชื่อว่า เมื่อผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ Microsoft Mesh แล้วจะชื่นชอบมากกว่าการประชุมงานแบบดั้งเดิม

Advertisements

Metaverse ไม่แค่เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลก
แต่จะยังเปลี่ยนเป็นวิธีที่มนุษย์จะมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันไปตลอดกาล

Satya Nadella CEO ของ Microsoft

อ้างอิง
https://bbc.in/3mEe7fX

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#technology

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements