VIDEO X-Future: อนาคตมีแน่ แค่ลงมือเปลี่ยนปัจจุบัน | Career Table EP.1

X-Future: อนาคตมีแน่ แค่ลงมือเปลี่ยนปัจจุบัน | Career Table EP.1

มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวโน้มการลดจำนวนพนักงานในอนาคต

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า บริษัทต่างๆ อาจลดจำนวนพนักงานลงถึง 43.2% ภายในปี 2025 และใช้ Automation มาทดแทน

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ในอนาคตเรายังจะมีงานทำหรือไม่

หุ่นยนต์จะแย่งเราไหม มีอาชีพอะไรที่จะหายไป และเราควรทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้

มาหาทำตอบได้ใน Career Table EP. 1 กับ เอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท ผู้ร่วมก่อตั้ง CareerVisa Thailand

#careertable

#missiontothemoon

#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต