ยังแย่ได้อีก! วิจัยชี้ในอนาคต เด็กรุ่นใหม่ยังต้องเจอภัยพิบัติมากกว่าแต่ก่อนถึง 7 เท่า

266
เด็กรุ่นใหม่ยังต้องเจอภัยพิบัติ

จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนแทบทุกพื้นที่ในปัจจุบัน ทั้งอากาศที่ร้อนจนเกินไป หรือหนาวจัดในหลายพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์ในขณะนี้ อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังค่อยๆ คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น และรุนแรงขึ้นในทุกๆ วัน

หากลองพิจารณาดูแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเทียบจากแต่ก่อน ก็ดูจะพบเจอบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี หรือสังเกตง่ายๆ จากสภาพอากาศหน้าหนาวในกรุงเทพมหานครเอง ที่ไม่ถึง 10 ปีก่อน เรายังสามารถพบกับอากาศเย็นสบายในช่วงฤดูหนาวของทุกปี แต่ในปัจจุบัน หากไม่เดินทางขึ้นทางภาคเหนือ เราก็คงไม่มีทางรับรู้ได้ว่าฤดูหนาวมีอยู่จริงในประเทศไทย

แต่แล้วแนวโน้มสภาพภูมิอากาศในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรต่อไป?

Advertisements

ศาสตราจารย์ Wim Thiery ของมหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Brussel (VUB) ได้ออกมาเผยว่า ทั้งหมดตอนนี้ยังเป็นแค่ “จุดเริ่มต้น” เท่านั้น

จากผลการศึกษาที่เก็บสะสมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงของคนแต่ละวัย ตั้งแต่ผู้ที่เกิดปี 1960 พบว่า เด็กที่เกิดใหม่ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป มีโอกาสต้องประสบกับภัยคลื่นความร้อนรุนแรงกว่า 30 ครั้งในช่วงชีวิต ซึ่งมากกว่าผู้ที่เกิดในปี 1960 ถึง 7 เท่า

นอกจากนี้ เด็กรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มที่จะได้เจอกับการไม่ประสบผลในการทำเกษตรมากกว่าในอดีต 2 เท่าตัว เหตุการณ์ภัยแล้งมากกว่า 2.6 เท่า เหตุการณ์น้ำท่วมมากกว่า 2.8 เท่า และเหตุการณ์ไฟป่าที่จะมีมากขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่าอีกด้วย

แต่ก็ใช่ว่าทั้งหมดนี้จะไม่มีทางแก้ไข

Advertisements

เพราะจากผลการศึกษานี้ยังบอกต่ออีกว่า หากเราสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปได้ ไม่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาในแต่ละปี จะทำให้มีโอกาสลดแนวโน้มการเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงในอนาคตลงกว่า 1 ใน 4 และหากสามารถควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาได้ จะลดแนวโน้มนี้ลงไปกว่าครึ่งหนึ่งได้เลย

แม้ภัยพิบัติทางธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คงจะมีเพียง การเตรียมพร้อมรับมือ โดยจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากทั้งประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางภาครัฐและเอกชนที่ต้องยื่นมือเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรามากกว่านี้

อ้างอิง:
https://bit.ly/2ZKBr2R
https://bit.ly/3AQwBP5

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#worldnews

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements