สหราชอาณาจักรเริ่มกระทบ! หลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานและอาหารอย่างหนักจาก Brexit

178
ขาดแคลนแรงงาน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สหราชอาณาจักรกำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก หลังจากที่ สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ Brexit อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารตามมา เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนอยู่ในภาคการขนส่ง โดยมีการคาดการณ์ว่า ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคยาวไปจนถึงช่วง คริสต์มาสปีนี้

Iain Brown รองประธานกรรมการบริษัท East Scotland Growers บริษัทผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร กล่าวว่า ภาวะการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขาใน 2 ด้าน คือ ทางด้านของการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากบริษัทขาดแคลนคนขับรถบรรทุกที่จะสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ จะเน่าเสีย ทำให้ผลผลิตบางส่วนต้องถูกทิ้งไป อีกทางด้านหนึ่ง บริษัทของเขายังขาดแคลนแรงงานที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากแรงงานตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวจากโรมาเนีย และบัลแกเรียไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้หลัง Brexit ส่งผลให้พืชผักผลไม้ที่ไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวจะต้องถูกปล่อยทิ้งให้ตายคาต้น โดย Iain Brown ยังระบุอีกว่าบริษัทของเขาต้องสูญเสียผลผลิตทางเกษตรมูลค่ากว่า 200,000 ปอนด์จากภาวะดังกล่าว

ในปัจจุบัน ภาวะขาดแคลนคนขับรถบรรทุกดูเหมือนจะเป็นผลพวงจาก Brexit ที่ชัดเจนและได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยโฆษกจากสมาคมผู้ประกอบการโลจิสติกส์แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่า สหราชอาณาจักรขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอยู่ราว 90,000 – 120,000 ตำแหน่ง โดยถือเป็นผลพวงจาก Brexit โดยตรงเนื่องจากสหราชอาณาจักรไม่สามารถเข้าถึงแรงงานต่างชาติได้อีกต่อไป ขณะที่การฝึกฝนนักขับท้องถิ่นเพื่อมาแทนที่แรงงานที่ขาดหายไป ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือน และมีต้นทุนที่สูงถึง 5,000 ปอนด์ต่อคน

Advertisements

สืบเนื่องจากภาวะขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ส่งผลให้บริษัทโลจิสติกส์จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าที่จะได้รับการขนส่ง โดยอาจจะมีการเลือกขนส่งสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายก่อน ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจมีตัวเลือกน้อยลงในการเลือกซื้อสินค้าในระยะยาว ซึ่งอาจจะตามมาด้วยความตื่นตระหนกของผู้บริโภคได้

ประชาชนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่มองว่า ภาวะขาดแคลนแรงงานและอาหารที่เป็นผลพวงมาจาก Brexit เกิดจากการที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Boris Johnson ล้มเหลวที่จะเตรียมตัวในการรับมือกับผลกระทบที่ตามมาจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และผลิตอาหารมองว่า ภาวะขาดแคลนแรงงาน เป็นผลมาจากนโยบายด้านแรงงานที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรที่เข้มงวดมากขึ้น

Advertisements

อ้างอิง:
https://cnn.it/394bCMg
https://cnn.it/2Xi4Z6I

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#worldnews

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements