Work from Home แล้วฟุ้งซ่าน แก้ไขยังไง? | 5M EP.853

PODCAST5 MINUTESWork from Home แล้วฟุ้งซ่าน แก้ไขยังไง? | 5M EP.853

โควิด-19 ดูจะไม่คลี่คลายในเร็ววัน
ไปออฟฟิศก็โดนห้ามเข้า
จะทำงานนอกบ้านก็ไม่ได้

Work From Home นานเป็นเดือน
จะ Extrovert หรือ Introvert
ก็รู้สึกฟุ้งซ่านได้เหมือนกัน

มาฟังวิธีรับมือกับอาการฟุ้งซ่าน
เมื่อต้อง Work From Home
แล้วการทำงานคนเดียว
จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast