VIDEO 5 MINUTES Work From Home เลิกงานแล้วไม่ตอบข้อความได้ไหม? | 5M EP.918

Work From Home เลิกงานแล้วไม่ตอบข้อความได้ไหม? | 5M EP.918


ช่วงเวลาแห่งการ Work From Home กลับมาอีกครั้ง ปัญหาที่ชาวออฟฟิศหลายๆ คนเจอกันบ่อยๆ ก็คือการแบ่งเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเมื่อต้องอยู่ที่บ้าน หลายคนรู้สึกว่าไม่ได้พักจากการทำงาน หลายคนรู้สึกว่าต้องสแตนบายอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเลยเวลาเลิกงานแล้ว ทำให้ไม่กล้าที่จะชัตดาวน์โทรศัพท์ และมีคำถามว่า ‘ถ้าไม่ตอบข้อความหลังเลิกงานจะเป็นอะไรไหม?’

ไปรับฟังคำตอบของคำถามนี้จากผู้บริหารอย่างคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้กันเลย!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต