VIDEO SPORT JOURNEY คดีล้มบอลไทยลีก ด้านมืดวงการฟุตบอลที่โดนศาลตัดสินถึง 15 คน l Sport Journey EP.38

คดีล้มบอลไทยลีก ด้านมืดวงการฟุตบอลที่โดนศาลตัดสินถึง 15 คน l Sport Journey EP.38

Sport Journey EP.38 l คดีล้มบอลไทยลีก ด้านมืดวงการฟุตบอลที่โดนศาลตัดสินถึง 15 คน

เมื่อคุณกำลังสงสัยว่า ทำไมทีมที่ตัวเองรักถึงเล่นพลาด จนส่งผลให้ทีมเสียประตู แต่ถ้าบอกว่าทั้งหมดเป็นการตั้งใจร่วมมือกันของ นักฟุตบอล กรรมการ และประธานสโมสร ขบวนการจ้างวานของเหล่าผู้มีอิทธิพลกลุ่มนายทุนนักพนันบอล เรื่องราวและคดีนั้นเป็นอย่างไร ไปฟังกันเลยครับ

#MissionToPlutoPodcast​​​
#SportJourneyPodcast​​​

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต