VIDEO สนทนาหาทำ การท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 | สนทนาหาทำ SS2 EP.30

การท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 | สนทนาหาทำ SS2 EP.30

ทุกคนรู้ว่าเรากำลังอยู่ในวิกฤต แต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องมองไปข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวสำหรับวันที่ชีวิตกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซาไปนาน โจทย์ที่ภาครัฐควรตั้งต้น เพื่อมองภาพการท่องเที่ยวในช่วงหลังโควิด-19 ก็คือการถามตัวเองว่า ประเทศไทยจะกลับมาใหม่แบบ RESET หรือแค่ RESTART?

Reset หมายถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกอย่างใหม่ แต่ถ้าเรากำลังแค่ Restart นั่นหมายถึงเราจะเริ่มกลับมาด้วยกระบวนท่าเดิมๆ ทำทุกอย่างเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่มีระยะเวลาในการปรับปรุงแล้ว มาร่วมเสนอไอเดีย ว่าถ้าหากเราจะ Reset การท่องเที่ยว เราควรต้องเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อยในสถานที่ของเราอย่างไร ในสนทนาหาทำ EP.นี้

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#สนทนาหาทำ

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต