VIDEO สนทนาหาทำ สนทนาหาทำ LIVE "รีวิวประเทศไทยในรอบสัปดาห์" | สนทนาหาทำ SS2 EP.34

สนทนาหาทำ LIVE “รีวิวประเทศไทยในรอบสัปดาห์” | สนทนาหาทำ SS2 EP.34

นับจากการไลฟ์ครั้งที่แล้ว ผ่านมาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ แต่ประเทศไทยกลับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่อย่างเหตุไฟไหม้โรงงาน ที่สะท้อนถึงการทำงานจัดการปัญหาในช่วงวิกฤตของประเทศ จนถึงแนวโน้มการประกาศล็อกดาวน์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง มาร่วมพูดคุยแบบสดๆ พร้อมกัน กับเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ พร้อม รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการสนทนาหาทำ LIVE!

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#สนทนาหาทำ

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต