VIDEO สนทนาหาทำ 'รับน้อง' ทีไร ทำไมมีเหตุสยองขวัญทุกที? | สนทนาหาทำ SS2 EP.31

‘รับน้อง’ ทีไร ทำไมมีเหตุสยองขวัญทุกที? | สนทนาหาทำ SS2 EP.31

“รับน้อง” กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี บ้างก็ว่าจัดเพื่อความสามัคคี บ้างก็จัดเพื่อละลายพฤติกรรม ก่อนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย (บางที่ก็รั้วโรงเรียน) แต่หลายๆ ครั้งที่กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นความรุนแรง เมื่อ ‘รุ่นพี่’ แสดงอำนาจ สร้างบทลงโทษหนักๆ จนมีข่าว ‘รุ่นน้อง’ บาดเจ็บ พิการ หรือกระทั่งเสียชีวิต อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้กิจกรรมรับน้องกลายเป็นเรื่องสยองขวัญ? และเราจะรับน้องให้สร้างสรรค์ ปราศจากการ Bully หรือ Sexual Harassment ได้อย่างไรบ้าง รวมถึงสังคมจะควบคุมหรือจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไร มาร่วมพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับการรับน้อง ในสนทนาหาทำ EP.นี้

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#สนทนาหาทำ

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต