VIDEOHOPE THEORYใช้สตินำพาความหวัง | Hope Theory EP.7

ใช้สตินำพาความหวัง | Hope Theory EP.7

โลกในทุกๆ วันนี้มี ‘เรื่องไม่คาดคิด’ มากมาย
ซึ่งเรื่องไม่คาดคิดมักกลายเป็น ‘วิกฤต’
ที่สาดซัดชีวิตเราแทบพังครืน โดยเฉพาะ
เมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นเป็นเรื่องของ “สุขภาพ”
.
Hope Theory EP. นี้ จะชวนมาฟังกันว่า
ก่อนที่โรคร้ายอย่าง “มะเร็ง” มาเยือน
เราจะสามารถรับมือกับเรื่องไม่คาดคิดอย่างไรบ้าง
เพื่อใช้มันจุดประกายและนำทางเราไปข้างหน้า
.
ให้ชีวิตของเรานั้นมี #ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้
จาก #ภูมิความหวังพลังสู้มะเร็ง เสมอ

Sponsored by MSD

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต