The Paradox of Choice | 5 Minutes Podcast EP.692

33

หลายคนต้องการตัวเลือกมากๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในช่วงเวลานั้น แต่สำหรับบางคนที่แค่ได้เลือกสิ่งที่ตรงกับใจ หรือคว้าตัวเลือกแรกที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็มีความสุขแล้ว

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media