VIDEO TAYAN ทะยานหนึ่งภาพเล่าเรื่อง : การให้ที่ยิ่งใหญ่ | ทะยาน EP.29

ทะยานหนึ่งภาพเล่าเรื่อง : การให้ที่ยิ่งใหญ่ | ทะยาน EP.29

“เด็กชายชาวจีนคนหนึ่ง

เลือกที่จะบริจาคร่างกาย
เพื่อต่อชีวิตให้กับเด็กคนอื่น
และทำความฝันของเขาให้เป็นจริง

เพราะอะไรเด็กชายถึงเลือกทำเช่นนั้น?
การให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่?
มาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ได้ใน
“”ทะยานหนึ่งภาพเล่าเรื่อง”” กับคุณโธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

#ทะยานหนึ่งภาพเล่าเรื่อง
#ทะยานPodcast
#MissionToTheMoonPodcast”

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต