VIDEOMISSION TO THE MOONรู้จักและฝึกฝน “ศิลปะแห่งการอยู่คนเดียว” | MM EP.1267

รู้จักและฝึกฝน “ศิลปะแห่งการอยู่คนเดียว” | MM EP.1267

แม้จะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย
แต่หลายคนก็ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเอามากๆ
สาเหตุอาจเป็นเพราะ ‘ความเหงา’ ที่มักมาคู่กัน
เพราะความเหงาทำให้เรารู้สึกแย่
อย่างไรก็ตาม การ ‘อยู่คนเดียว’ กับ ‘เหงา’  ไม่เหมือนกัน

EP.นี้ เราจะชวนคุณมาเข้าใจนิยามของการอยู่คนเดียวใหม่
มาเรียนรู้กันว่าการอยู่คนเดียวก็มีข้อดีมากมาย
และเป็นศิลปะที่สามารถกฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้
ลองมาเปิดใจให้การอยู่คนเดียวกันดีกว่า

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต