รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนในวาระที่ 1

88
ไม่รับหลักการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00 น. มีการประชุมที่รัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 เสนอโดยกลุ่ม Resolution ที่นำโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การลงมติมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ (16 พ.ย. 21) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ทำการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชนในวาระที่ 1 เสร็จสิ้นไปแล้ว

ผลการลงมติพบว่า ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติไม่รับหลักการไม่รับติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 135,247 คนเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงรับหลักหลักการ 206 เสียง ต่อคะแนนเสียงไม่รับหลักการ 473 เสียง และงดออกเสียง 6  เสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งหมด 

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 ได้นั้น จะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งที่ 363 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 725 เสียง อีกทั้งต้องได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือเป็นจำนวน 84 เสียงอีกด้วย

ผลการลงมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งหมดในวันนี้ ส่งผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชนที่นำโดยกลุ่ม Resolution เป็นอันตกไป และจะไม่มีการหยิบยกนำมาพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

Advertisements

อ้างอิง
https://bit.ly/3FrmItc

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#thailandnews

Advertisements

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่