Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta ยกระดับการบริการสู่การเป็น Metaverse หรือโลกเสมือนจริงอย่างเป็นทางการ

159
Metaverse

กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่ Mark Zuckerberg ประกาศเปลี่ยนชื่อของบริษัทจาก Facebook Inc เป็น Meta อย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อถึงก้าวใหม่ที่บริษัทต้องการจะยกระดับการให้บริการของบริษัทที่จะก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มโลกของเสมือนจริง หรือ Metaverse ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ อย่าง Facebook, Instagram และ WhatsApp จะยังให้บริการตามปกติ

Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Facebook เป็นที่รู้จักในนามของบริษัทสื่อโซเชียล แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทมีจุดยืนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อผู้คนและสร้างโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse โดยหลังจากนี้บริษัทจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญไปที่การพัฒนาโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse โดยหวังว่าผู้ใช้งานจะเริ่มรู้จักแบรนด์ใหม่อย่าง Meta มากยิ่งขึ้นในอนาคต

Mark Zuckerberg ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าการให้บริการของบริษัทจะยังไม่เปลี่ยนไป แต่ในไตรมาสที่ 4 ที่จะถึงนี้ Meta จะเปิดตัว Reality Lab ที่จะมุ่งไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่างเต็มตัว ขณะที่ Facebook, Instagram และบริการอื่นๆ ของ Facebook จะยังคงเปิดให้บริการต่อไปโดยจะไม่มีเปลี่ยนชื่อ

Advertisements

หลังจากการประกาศรีแบรนด์ ของ Facebook ส่งผลให้หุ้นของ Facebook Inc ปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที 3% โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการประกาศรีแบรนด์ ของ Facebook เกิดจากกระแสและประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นจากบริการหลักของบริษัทอย่าง Facebook ที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรนั่นเอง

Advertisements

อ้างอิง
https://fxn.ws/3CssoSn
https://nyti.ms/3EqOgy3
https://cnn.it/3nDgDSY

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#technology

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements