Sample Category Title

PODCAST

Brighten Your Resume: เขียนประวัติให้ ‘ขาย’ จนนายจ้าง ‘ซื้อ’ | Career Table EP.9

ข้ามสาย ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เขียนยังไงดี เล่าเรื่องยังไงให้เข้าใจง่ายและโดดเด่น เทคนิค 3Cs และ STAR คนเราควรมี Resume กี่ฉบับ รู้หรือไม่?...

New Entrepreneur: โอกาสใหม่ในการเป็นนายตัวเอง | Career Table EP.8

อยากรวย อยากเป็นนายของตัวเอง อยากมี Work-Life Balance กำลังตัดสินใจทำกิจการของตัวเองภาพความสำเร็จของบริษัทชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook หรือ Amazon ที่ส่งให้ผู้ก่อตั้งแต่ละแห่งติดท็อปบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ...

สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย? เรื่องที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้าใจ | ทะยาน EP.40

ภาพประกอบไม่เหมาะสม วิธีสื่อสารไม่ทันสมัยเกาะกระแสสังคมจนลืมภาพลักษณ์แบรนด์และอีกสารพัดปัญหาของ ‘การสื่อสาร’ในยุคที่มีข้อมูลมากมายบนโลกออนไลน์ทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำอย่างไรให้ทั้ง ‘ประชาชน’ และ ‘ลูกค้า’ เข้าใจ.ร่วมฟังการสัมภาษณ์สดกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักบรรยายและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนและผู้บริโภคว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิผลที่สุด ผู้ดำเนินรายการ : โธมัส พิชเยนทร์ หงส์ภักดี #missiontothemoon#missiontothemoonpodcast#ทะยาน

VIDEO

Discover Your Strength : ต่อยอด ‘จุดแข็ง’ สร้างตัวตนให้โดดเด่นในสายงาน | Career Table EP.10

https://youtu.be/umVSvPspwdM เด็กที่ไม่ใส่ใจการเรียน สู่บริษัทระดับโลก วิธีชนะใจเจ้านาย จนได้เป็นเบอร์ 1 ที่อายุน้อยที่สุด ให้ Core Values นำทางสู่อาชีพถัดไป เทคนิคแก้วิกฤติได้ในทุกอุตสาหกรรม เจาะลึกประสบการณ์จริง...

Brighten Your Resume: เขียนประวัติให้ ‘ขาย’ จนนายจ้าง ‘ซื้อ’ | Career Table EP.9

https://youtu.be/M_RaYOjkKoI ข้ามสาย ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เขียนยังไงดี เล่าเรื่องยังไงให้เข้าใจง่ายและโดดเด่น เทคนิค 3Cs และ STAR คนเราควรมี Resume กี่ฉบับ รู้หรือไม่? HR ใช้เวลาดู...

สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย? เรื่องที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้าใจ | ทะยาน EP.40

https://youtu.be/wtQN3mrmvRs ภาพประกอบไม่เหมาะสม วิธีสื่อสารไม่ทันสมัยเกาะกระแสสังคมจนลืมภาพลักษณ์แบรนด์และอีกสารพัดปัญหาของ ‘การสื่อสาร’ในยุคที่มีข้อมูลมากมายบนโลกออนไลน์ทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำอย่างไรให้ทั้ง ‘ประชาชน’ และ ‘ลูกค้า’ เข้าใจ.ร่วมฟังการสัมภาษณ์สดกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักบรรยายและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนและผู้บริโภคว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิผลที่สุด ผู้ดำเนินรายการ : โธมัส พิชเยนทร์ หงส์ภักดี #missiontothemoon#missiontothemoonpodcast#ทะยาน