BUSINESSเข้าใจวิธีการทำงานที่แตกต่างระหว่าง introvert และ extrovert

เข้าใจวิธีการทำงานที่แตกต่างระหว่าง introvert และ extrovert

ผมได้มีโอกาสอ่านบทความใน Medium ที่เขียนโดย Emily Esposito ชื่อบทความว่า Introvert or Extrovert? Here’s How to Boost Your Productivity

บทความนี้พูดถึงเรื่อง introvert Extrovert และ Ambivert ไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการมาปรับใช้ในบริบทการทำงานในออฟฟิศ

คำว่า introvert และ extrovert นั้นถูกบัญญัติโดย คาร์ จุง จิตแพทย์ชื่อดัง

Advertisements

ถ้าหากถามความเข้าใจคนของส่วนใหญ่ ลักษณะของคนสองประเภทนี้มาจากวิธีการเพิ่มพลังงานของตัวเอง โดยคนที่เป็น introvert นั้นมีการชาร์จพลังโดยการอยู่คนเดียว ในขณะที่ extrovert นั้นชาร์จพลังงานโดยการได้เจอกับคนอื่นๆ

จริงๆ ยังมีอีกกลุ่มที่เราเรียกว่า ambivert ซึ่งเป็นคนที่มีทั้งลักษณะ introvert และ extrovert อยู่ในคนเดียวกัน

ถ้าหากเรามองลึกลงไปอีกนิดเราจะพบว่า introvert นั้นก็มีหลายประเภทเช่นกัน

แนวคิดนี้มาจากนักจิตวิทยาชื่อ Johanthan Cheek ซึ่งแบ่งคนที่เป็น introvert ออกเป็น 4 ระดับด้วยกันได้แก่

4 ระดับ Introvert

1. Socia introvert

คนที่เป็น social intovert ถ้าเลือกได้อยากอยู่คนเดียว หรือกับคนกลุ่มเล็กๆ แต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลมากมาย หากต้องอยูท่ามกลางคนเยอะๆ 

2. Thinking introvert

คนกลุ่มนี้มักดำดิ่งอยู่ในห้วงความคิดของตัวเอง คนเหล่านี้ช่างคิด และมักจะทบทวนความคิดของตัวเองอย่างลึกซึ้ง 

3. Anxious introvert

คนกลุ่มนี้ชอบอยู่คนเดียวมากๆ เพราะมักรู้สึกว่าวางตัวไม่ค่อยถูกเวลาต้องอยู่กับคนอื่น และมีแนวโน้มที่จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแบบ worst case senario คือจะมองโลก ด้วยความกังวลเสมอ 

4. Retrained introvert

ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้คือจะคิดอย่างรอบคอบมากๆ ก่อนจะทำอะไร ซึ่งอาจจะทำให้คนภายนอกมองว่าทำงานช้าบาง แต่จริงๆแล้วพวกเขาจะคิดถึงผลของสิ่งเขาตัดสินใจอย่างละเอียดละออมากๆ ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรซักอย่าง

กลุ่ม Extrovert

สำหรับคนกลุ่ม extrovert คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าพวกเขาชอบอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆ แต่จริงแล้วคนกลุ่ม extrovert เองก็สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองลักษณะเช่นกัน ซึ่งแนวคิดได้มาจากงานวิจัยชื่อ The neuroanatomical delineation of agentic and affiliative extraversion ซึ่งทำโดย Erica N. Grodin และ Tara L. White ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน Cognitive, Affective & Behavioral Neurosice

งานวิจัยนี้แบ่ง Extrovert ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่

1.Agentic Extrovert

คนเหล่านี้มักเป็นคนที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยการเอาชัยชนะหรือความสำเร็จเป็นแรงพลักสำคัญ ถ้าหากคนลักษณะนี้เป็นผู้นำจะเป็นผู้นำที่หนักแน่น, มีความกล้าได้กล้าเสีย, ชอบการแข่งขัน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

2.Affiliative Extrovert

คนกลุ่มนี้มักชอบการเข้าสังคมมากๆ พวกเขาเป็นคนมีเพื่อนมาก สามารถเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าได้อย่างไม่เคอะเขิน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สำคัญกับคนเหล่านี้อย่างมาก

กลุ่ม Ambivert

กลุ่ม Ambivert ซึ่ง Barry Smith ผู้อำนวยการของ Laboratories of HUman Phschophysiology ที่ มหาวิทยาลัย Maryland บอกว่าเป็นประมาณ 68% ของประชากร นั้นสามารถปรับตัวเป็นทั้งโหมดแบบ introvert และโหมดแบบ extrovert ได้ สิ่งสำคัญคือการหาจุดสมดุลของสองโหมดนี้

Advertisements
mm2021

ที่นี้คนแต่ละประเภทนั้นจะปรับตัวอย่างไร เพื่อให้มี productivity ในการทำงานสูงสุด

สำหรับ introvert มีวิธีการปรับตัวเพื่อให้เกิด productivity สูงสุด 4 ข้อได้แก่

1. สร้างสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

การทำงานใน open office ที่มีเสียงอึกทึกครึกโครมตลอดเวลาอาจสร้างความอึดอัดใจอย่างมากให้ introvert ได้ ดังนั้นทางออกคือบางเวลาต้องไปหาที่ทำงานเงียบๆ ดูบ้าง และสิ่งที่อาจจะต้องฝากไปถึงคนที่ออกแบบออฟฟิศด้วยว่าอย่าลืมเผื่อพื้นที่ “เงียบ” ให้กับคนที่ทำงาน โดยเฉพาะถ้าที่ทำงานของคุณเป็นแบบ open office ยิ่งจำเป็นต้องมีที่เงียบๆ 

2. ทำงานแบบ หนึ่งต่อหนึ่งให้มากขึ้น

การพูดคุยกับคนทีละคนจะทำให้ introvert ทำงานได้ง่ายที่สุดและลึกซึ้งที่สุดด้วย ดังนั้นถ้าคุณเป็น introvert ต้องพยายามหาเวลาในการคุยเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (one on one) ให้ได้มากทีสุด เพราะการทำงานแบบนี้ productive ที่สุดสำหรับคุณ 

3. บอกให้คนอื่นรู้

สภาพการทำงานทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร็ว แต่คนที่เป็น introvert จะทำงานได้ดีที่สุดในความเร็วและความละเอียดที่ตัวเองกำหนด สิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารให้คนอื่นในทีมรู้ จะได้เข้าใจถึงความคาดหวัง เช่น คน introvert จะสามารถทำงานที่ต้องคิดวิเคาระห์แบบลึกมากๆ ได้ดี เป็นต้น 

4. ประชุม

การประชุมเป็นจุดสำคัญที่คน introvert ต้องเตรียมตัวอย่างมาก เพราะคน introvert นั้นจะไม่สามารถพูดในที่ประชุมได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น แต่ต้องคิดมาก่อน ไม่เหมือนกับคน extrovert ที่จะสามารถออกความคิดเห็นได้ทันที ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่คน introvert ต้องทราบ agenda ของการประชุมและเตรียมตัวก่อนไปประชุมโดยเขียนเรื่องที่จะต้องการพูดไว้คร่าวๆ เสมอ


3 วิธีสำหรับ extrovert

1. หากิจกรรมเติมพลัง

อันนี้จะตรงข้ามกับคน introvert คือถ้า คน extrovert อยู่ในที่ทำงานที่เงียบเกินไป สงบเกินไป อาจจะหงอยได้ (ให้นึกภาพคน extrovert มากๆ ทำงานอยู่ในห้องสมุดที่ห้ามพูดคุยกันซักสัปดาห์นึง) ดังนั้นถ้าหากอยู่ในสถาณการณ์ที่เงียบเกินไปนานๆ ต้องเริ่มหากิจกรรม เช่น เสนอตัวเพื่อทำงานที่ได้เจอคนเยอะๆ เป็นต้น

2. ยุ่งได้แต่ระวัง burnout

คนที่เป็น extrovert มักชอบความยุ่งแบบที่ออกแนว วุ่นวายๆ และมีการสลับงานไปมาหลายอย่าง แต่ต้องระวังเพราะว่าถ้าทำติดต่อกันนานเกินไปโดยไม่พัก อาจจะเกิดการ bunrout ได้

3.หาเวลาคิดทบทวน

แม้ว่าคน extrovert จะชอบอยู่กับคนมากแค่ไหนก็ตาม แต่เวลาที่ได้นั่งคิดเรื่องอะไรคนเดียวก็สำคัญ เราจะสามารถตกผลึกและคิดเรื่องดีๆ หรือแผนการใหญ่ๆ ได้ในช่วงนี้แหละครับ ดังนั้นทุกวันพยายามหาเวลาซัก 20 นาที นั่งคนเดียวเงียบๆ แล้วเขียนบทเรียนเรื่องที่ผ่านมาในวันนี้ ว่าอะไรที่ทำแล้วดี อะไรที่ทำแล้วไม่ดี และเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก็ตาม อย่าลืมว่าเวลาเราทำงานที่ออฟฟิศนั้น เราจะให้ทั้งงานและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบที่เราชอบทั้งหมดก็คงไม่ได้ดังนั้น เราต้องเข้าใจมุมมองของคนอื่นและมีความยืดหยุ่นด้วย บางทีถ้า extrovert เสียงดังหรือพูดเร็วไป คน introvert ก็คงต้องเข้าใจบ้าง และเช่นเดียวกัน ถ้าคน introvert จะใช้เวลาในการพิจารณางานเยอะซักหน่อย extrovert ก็ต้องเข้าใจบ้างเช่นกัน

เพราะความแตกต่างกันของคนหลายๆ ประเภทนี่แหละครับที่จำทำให้ทีมของเราแข็งแกร่ง 

สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยความคิดเห็นส่วนตัว ว่าเราไม่ควรพยายามจะเปลี่ยนพื้นฐานทางธรรมชาติของเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนก็ตาม แต่สิ่งที่เราควรทำคือพยายามเข้าใจคนที่เป็นไม่เหมือนเรา ในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำงานกับคนทุกประเภท

เพื่อที่เราจะได้ทั้ง productive และมีความสุขในการทำงานครับ 

ฟัง 9 เคล็ดลับเรื่อง Productivity จาก 26 นักเขียนดัง

ถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นประเภทไหนลองไปทำแบบสอบถามตาม link นี้ได้เลยครับ

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Rawit Hanutsaha
Rawit Hanutsaha
CEO : Srichand United Dispensary Co.,Ltd. CEO & Co Founder : Mission to the Moon Media Author , Podcaster , Speaker , Guest Lecturer

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า