BUSINESSก้าวผ่านจาก New Normal สู่ “Next Normal” ด้วย 4 เทรนด์หลักหลังยุคโควิด-19 

ก้าวผ่านจาก New Normal สู่ “Next Normal” ด้วย 4 เทรนด์หลักหลังยุคโควิด-19 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตยา และวัคซีนในวงการแพทย์ แต่ยังทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตจากที่เคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน ต้องหันมาทำทุกอย่างอยู่ที่บ้าน และหากจะออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค ทำให้เกิดคำถามที่ว่าแล้วโลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ในวันที่การระบาดกลายเป็นโรคธรรมดาๆ ทั่วไป?

เมื่อถึงเวลานั้น “Next Normal” วิถีชีวิตใหม่ของเราที่จะเกิดขึ้น “หลัง” ที่การแพร่ระบาดเบาบางลง ซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ในหลายธุรกิจ โดยจะเกิด 4 เทรนด์หลักดังต่อไปนี้

เทรนด์หลักสู่ยุค “Next Normal”

1. ระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายและการบริโภคภายในบ้าน (Stay at Home Economy) 

มาตรการล็อกดาวน์จากรัฐบาลได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนไปอย่างมาก หลายคนหันมาสั่งซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรม E-commerce เติบโตอย่างมากตั้งแต่ปี 2020 

Advertisements

ข้อมูลจากทาง Statista เผยว่า ปี 2020 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการขยายตัวร้อยละ 28 จากปีก่อน ส่วนประเทศไทย ข้อมูลจาก KKP Research พบว่า E-commerce มีมูลค่าประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว! 

โดยคาดการณ์ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าแม้เราจะผ่านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หรือเข้าสู่ยุค Next Normal ที่รัฐบาลจะผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้ตามปกติแล้ว อุตสาหกรรม E-commerce ไทยยังจะสามารถขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี เนื่องจากผู้บริโภคได้เสพติดการซื้อของออนไลน์ไปแล้ว

2. สังคมไร้การสัมผัส (Touchless Society) 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกคนมองว่า การสัมผัสอาจเพิ่มโอกาสติดเชื้อได้ หลายคนจึงหลีกเลี่ยงการใช้เงินสด แล้วหันมาใช้การโอนเงินแทน ในธุรกิจการค้าปลีก จะเกิดรูปแบบธุรกิจที่ลดการสัมผัสโดยตรง (Touchless Retailing) โดยผู้ซื้อไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ขาย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อลดการสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ตัวอย่างของธุรกิจที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด (Cashless) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้แล้ว ยังเพิ่มความสบายใจในด้านความปลอดภัยจากการเสี่ยงติดเชื้ออีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการเอง ก็ควรจะมีทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ทันพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 

อย่างเมื่อต้นปีที่แล้ว Amazon เองก็เปิดตัว Amazon Go ร้านสะดวกซื้อแบบไม่มีแคชเชียร์หรือแม้แต่พนักงานในร้าน  ดำเนินการภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “แค่เดินออกไป (Just Walk Out Technology)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การสแกน และติดตามสินค้า ที่ไม่ว่าคุณจะหยิบออกหรือวางคืนไว้ที่ชั้นวางที่เดิม ระบบก็จะสามารถติดตามได้หมด และถ้าหากคุณหยิบสินค้ามาใส่ในตะกร้า ระบบจะใส่ชื่อรายการสินค้านั้นไว้ในรายการที่คุณสั่งซื้อที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน และคุณสามารถที่จะเดินออกไปจากร้านได้เลยทันทีเมื่อซื้อสินค้าเสร็จโดยไม่ต้องผ่านแคชเชียร์ แต่ระบบจะตัดเงินหลังจากคุณเดินออกจากร้านไปโดยทันที

3. การเกษตรแบบออร์แกนิกเชิงฟื้นฟู (Regenerative Organic) 

นอกจากการปรับพฤติกรรมที่ต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้ว สิ่งที่ทุกคนหันมาสนใจมากขึ้นคือ ธรรมชาติ ที่ผ่านมาการทำเกษตรกรรมบางประเภทอาจเป็นการทำลายธรรมชาติทางอ้อม เช่น การใช้สารพิษ หรือการใช้เมล็ดที่ผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเทรนด์การใส่ใจธรรมชาตินี้ ส่งผลให้อเมริกาถึงกับออกมาตรฐานสินค้าใหม่สำหรับรับรองการทำเกษตรกรรมในชื่อ Regenerative Organic Certified (ROC)  ซึ่งยืนยันถึงความเป็นมิตรต่อดินในฟาร์มนั้นๆ โดยฟาร์มนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานออร์แกนิกมาก่อนแล้ว แม้โครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างจริงจังได้ไม่นานมานี้เอง แต่มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 30 องค์กรแล้ว

Advertisements

เมื่อปลายปี 2020 ประเทศไทยเองก็ตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการที่ชื่อว่า “โครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน (Regenerative Coconuts Agriculture Project: ReCAP)” ซึ่งเกิดจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกับฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (Harmless Harvest) และดานอน (Danone Ecosystem Fun) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศ โครงการนี้มีพื้นที่นำร่องในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรแบบดั้งเดิม สู่การทำสวนมะพร้าวแบบยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการอบรมแนวทางการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มรายได้ และกระจายช่องทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดตั้งกลุ่มให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

4. การแพทย์ และสุขภาพแบบดิจิทัล (Digital Health)

หลายคนอาจมองว่า “หากป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลสิ ถึงจะหาหมอได้” แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เราข้ามผ่านความคิดแบบเดิมๆ ไปได้ ด้วยความสามารถของ AI และ Machine Learning ช่วยพัฒนาวงการแพทย์และสุขภาพ ให้ก้าวหน้าผ่านการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในการรักษา

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกคนมองว่าการดูแลตัวเอง (Self-care) กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการรักษาสุขภาพ (Health Care) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองอาจน้อยกว่าการต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับดูแลตัวเอง เช่น วิตามินเสริม สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา หรือซื้อผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce จากโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย หรือแม้แต่การใส่ Apple  Watch ที่แสดงอัตราการเต้นหัวใจ และสามารถเรียกรถพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็เป็นอีกหนึ่งในความก้าวหน้าของการแพทย์แบบดิจิทัล

เห็นได้ชัดว่า การก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal นั้นเป็นการนำเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เข้าสู่การใช้ชีวิตของทุกคนมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล และการทำ Digital Transformation เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น นักเรียน และนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ คนวัยทำงานเองก็สามารถใช้ช่องทางดิจิทัลในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ (Upskill & Reskill) เพื่อเพิ่มรายได้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลอาจต้องช่วยให้ทุกคนมีทุน และอุปกรณ์พื้นฐานที่จะทำให้การเข้าถึงโลกดิจิทัลในยุค Next Normal เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

อ้างอิง
https://bit.ly/3FfL6xx
https://bit.ly/3qCzD7p
https://bit.ly/3FkOfwh
https://bit.ly/3nnxpH3
https://bit.ly/3Cet9O3
https://mck.co/3osGn4U
https://mck.co/3oxm8D6
https://abcn.ws/3kxLOyr

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#society

ติดตามความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/

Advertisements

Lastest

Metaverse กับการช่วยเหลือจิตใจ มุมมองที่หลายคนอาจมองข้ามไป

“แต่จริงๆ แล้ว Metaverse อาจช่วยชีวิตคนก็เป็นได้” นี่อาจฟังดูเป็นประโยคที่เป็นไปไม่ได้จากอีลิตที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี แต่จริงๆ แล้ว Metaverse สามารถทำให้เราเข้าใจและรับมือกับความเจ็บปวด ความเศร้าและอคติในสังคมได้มากขึ้น

Arcane ผลงาน ‘มาสเตอร์พีซ’ จากค่ายเกมที่ทำดีทุกอย่าง ยกเว้นเกม!?

เปิดจักรวาลความบันเทิงครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม กับซีรีส์ที่หยิบยกเนื้อหามาจากเกม LoL (League of Legends) โดย Riot Games ค่ายเกมผู้ถูกตั้งแง่โดยแฟนๆ ว่า “ทำดีทุกอย่าง ยกเว้นเกม” แต่ตามทฤษฎีได้บอกไว้ว่า “เกมไหนกาก แปลว่าเกมนั้นดัง” ดังนั้นจึงไม่น่าห่วงอะไร (มั้ง!?)

ไม่แปลกที่จะ “แปลก” เมื่อความแปลกมีพลังกว่าที่คิด!

วันนี้ Mission To The Moon จึงอยากมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ดี กับหนังสือที่มีชื่อว่า “Weird: The Power of Being an Outsider in an Insider World” โดย Olga Khazan ที่จะมาเปลี่ยน “ความแปลก” ของเราให้กลายเป็นพลัง และสอนให้เราเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ไปดูเรื่องราวโดยสรุปของหนังสือเล่มนี้กัน