จะทำงานได้ดี ต้องฟังให้เป็น! “Active Listening” ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี

2038
จะทำงานได้ดี ต้องฟังให้เป็น! “Active Listening” ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี
จะทำงานได้ดี ต้องฟังให้เป็น! “Active Listening” ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี

Active Listening

ในบรรดาทักษะในการสื่อสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ‘ทักษะการฟัง’ เป็นการกระทำที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ ‘ไม่ต้องทำอะไร’ (Passive) ที่สุด คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเพียงแค่ฟังอีกฝ่ายพูดเฉยๆ ก็พอแล้ว แต่แท้จริงแล้ว การฟังที่ดี’ไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆ แต่มันคือการทำให้การฟังนั้นกลายเป็น ‘การกระทำ’ หรือเกิดการ Active ขึ้นมา
การฟังแบบแอคทีฟ หรือ Active Listening คือการฟังโดยทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการนำเสนอออกมาจริงๆ ประกอบไปด้วยหลักการ 3A คือ

Attitude (ทัศนคติ)

สิ่งแรกที่สำคัญในการฟัง คือ การยอมเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติ ถ้าเริ่มต้นมาด้วยการมีอคติในใจ อย่างเช่น ไม่ชอบสิ่งนี้อยู่แล้ว หรือคิดมาก่อนแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิด ก็จะทำให้ไม่สามารถรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจนจบได้อย่างเข้าใจจริงๆ

Attention (ความสนใจ)

ต่อมา ให้ความใส่ใจเสียงของอีกฝ่าย ตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูด โดยไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ รอฟังเหตุผลและเรื่องราวทั้งหมดของอีกฝ่ายให้จบก่อนนำมาคิดและประมวลผลตาม

Advertisements
Advertisements

Adjustment (การปรับตัว)

หลังจากรับฟังทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ควรมีการปรับอารมณ์และความคิดให้เหมาะสม ในการเลือกวิธีการตอบกลับหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านการพิจารณาจากการประเมินสิ่งที่ได้รับฟัง นำไปสู่การเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามมา

ในด้านการทำงาน การมีทักษะ Active Listening คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำไปพัฒนาทักษะอื่นๆ ต่อไป เพราะการมองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ของคนอื่นๆ ก็เป็นการช่วยเสริมสร้างทั้งความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และปรับใช้ในการจัดการสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้อีกด้วย อีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อต้องทำการตัดสินใจหรือระดมความคิดในการวางแผนงานบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เพื่อให้ได้ไอเดียอื่นๆ ที่กว้างไกลไปกว่านำไอเดียมาจากแค่คนใดคนหนึ่ง

การเป็น Active Listener นอกจากจะมีประโยชน์ในการทำงานแล้ว การเป็นผู้ฟังที่แอคทีฟ ยังเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเครียด ความกังวล และความกดดันจากหลากหลายสาเหตุ กำลังใจที่ดีที่ได้จากการพูดคุย หรือการระบายความคิดความรู้สึกให้ใครสักคนฟังได้อย่างสบายใจ ก็เป็นสิ่งที่คนที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆ อยู่อาจต้องการที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบใด ตั้งแต่คนร่วมงาน เพื่อน หรือคนรักก็ตาม

อย่างการจะเลือกคนรักเพื่ออยู่เคียงข้างสักคน คงไม่มีใครอยากมีแฟนที่พูดไป เขาก็ไม่เคยตั้งใจฟัง จำไม่ได้แม้แต่ว่าเราเคยเล่าอะไรให้ฟังไปตอนไหน หรือถ้าเป็นแฟนกันแล้วไม่ฟังกัน ต่างคนต่างเอาชนะ เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ มีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟัง ไม่มีใครเปิดใจยอมรับหรือปรับเปลี่ยนเพื่อทำความเข้าใจกันและกัน นี่ก็คงจะมีแต่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นบั่นทอนลงไปไม่น้อยเลยทีเดียว
เพราะนอกจากการเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว การเป็นผู้ฟังที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กัน

Active Listening จึงไม่ใช่แค่การ ‘ได้ยิน’ เสียงที่เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่คือการ ‘ได้ฟัง’ เสียงที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกก้นบึ้งของจิตใจจริงๆ

หลังจากนี้ เราลองหันมา ‘ตั้งใจ’ รับฟังเสียงของคนรอบข้างกันให้มากขึ้น เพราะถ้าเราทุกคนตั้งใจฟังเสียงของกันและกันมากกว่านี้ เราก็คงจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆ วัน
วันนี้คุณได้ฟังเสียงของคนข้างๆ คุณบ้างแล้วหรือยัง?

แปลและเรียบเรียง:
https://bit.ly/2U1pByO
https://bit.ly/3hzADnE

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#selfimprovement
#softskill

 

Advertisements