5 คุณสมบัติของคนเก่งและแตกต่างในที่ทำงาน | MM Remaster EP.71

4166
องค์กรต้องการ


*สามารถเปิดฟังโดยปิดหน้าจอมือถือได้

เคยสงสัยหรือไม่ว่าองค์กรต้องการคนแบบไหน?
เรามีคุณค่าบางอย่างที่องค์กรต้องการหรือไม่?
และอะไรที่ทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากคนในองค์กรจนเขาต้องเลือกเรา?

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน เก่งหลายๆ ทักษะเป็นคุณสมบัติที่องค์กรต่างต้องการ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่อาจเป็นปัจจัยหลักที่องค์กรคำนึงถึงอีกต่อไป จากบทความ ‘5 Ways to Become a Top Performer at Any Company’ ก็ได้พูดถึง 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการและจะทำให้เราโดดเด่นในองค์กร มาดูกันว่ามีคุณสมบัติใดบ้าง และใน 5 ข้อนี้จะตรงกับเรากี่ข้อ

1) สนใจใคร่รู้สิ่งต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการทำงาน หรือจะเป็นความรู้รอบตัว พนักงานที่ดีจะสามารถ Connect the dots หาจุดเชื่อมโยงและผูกสิ่งต่างๆ ร้อยเรียงเป็นความคิดสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา และแม้ว่าจะมีการกำหนดขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาจะทำสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากขอบเขตงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ต่อยอดวิสัยทัศน์ขององค์กร หาลู่ทางใหม่ๆ หรือหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กร สิ่งนี้จะทำให้ตัวเขาเกิดการพัฒนาและผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

สนใจงานที่ทำด้วย Always start with why 
ก่อนจะเริ่มต้นโปรเจค หรือการทำงานจะตั้งคำถามว่า ‘ทำ ทำไมก่อนเสมอ’ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานที่กำลังทำรวมถึง การวัดผลเมื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือกำลังเผชิญกับความล้มเหลว พวกเขาจะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อที่เขาจะได้นำมันมาแก้ไข เปลี่ยนสิ่งที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยควบคุมไม่ได้ ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญ การสนใจใคร่รู้เช่นนี้จะเป็นประตูไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนอย่างมหาศาลให้กับทั้งตัวเองและตัวองค์กรเอง

2) เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

เมื่อพนักงานเกิดความสงสัย ความสนใจในเรื่องต่างๆ แล้ว การเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรับข้อมูลนี้ต้องมีการวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นให้ทักษะและความรู้ติดตัวเราไปนานๆ

ในปัจจุบัน ใบปริญญาหรือความสามารถเฉพาะที่เรียนมาไม่สามารถเป็นตัวกำหนดว่าใครมีโอกาสในการเข้ารับทำงานอีกต่อไป แม้ว่าบางสายงานจะต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะก็ตาม แต่ทักษะหนึ่งที่ทุกองค์กรมองหาคือความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น เพราะ “การปรับตัวคือการยอมรับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

สิ่งเหล่านี้คือลักษณะของคนที่มี Growth Mindset ที่องค์กรสามารถสอนและชี้แนะได้มากกว่าผู้ที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset ดังนั้น คนที่ยอมรับและเปิดรับจะมีโอกาสก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรได้มากกว่าผู้ที่มีความคิดแบบตายตัว

Advertisements

3) ยอมรับฟีดแบ็กและยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง

การรับฟีดแบ็กจากคนรอบข้างจะเป็นปัจจัยที่นำเราไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย ชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตการทำงาน ถึงแม้ว่าการฟีดแบ็กจะทำให้คนฟังรู้สึกแย่ แต่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่ควรรับฟัง เพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง ยอมรับฟีดแบ็กคือการยอมรับข้อบกพร่อง เพื่อทำให้เรามีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนเก่งขึ้น

แน่นอนว่า การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ดีจะเก็บฟีดแบ็กและเปลี่ยนมันเป็นพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง แม้จะล้มเหลว แต่เขาก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้

4) สามารถทำงานคนเดียวและทำงานเป็นทีมได้

พนักงานที่ดีจะต้องสามารถทำงานคนเดียวและทำงานเป็นทีมได้ กล่าวคือ พนักงานที่มีความสามารถจะต้องลุยงานเดี่ยวๆ ได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากผู้ช่วยหรือการชี้นำจากผู้อื่น ในขณะเดียวกัน พนักงานต้องมีความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน เพราะการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมมือของหลายๆ ภาคส่วน มีการแชร์ไอเดีย และ Brainstorm การทำงานทั้งสองรูปแบบควบคู่กันจะทำให้โครงสร้างขององค์กรแข็งแกร่ง และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

5) เติมพลังบวกให้คนรอบข้าง

อาจบอกได้ว่า คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่องค์กรต้องการมากที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กร เพราะการทำให้คนในองค์กรมีกำลังใจและรู้สึกได้รับพลังบวกจะเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับพนักงานที่อยู่ระดับผู้จัดการหรือตำแหน่งสูงๆ พวกเขาสามารถให้กำลังใจลูกน้องหรือแนะนำ ให้ข้อคิดกับพวกเขา หรือสำหรับพนักงานระดับเริ่มต้นที่เข้ามาใหม่ พวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สิ่งนี้อาจเป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ เพื่อให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในตนเอง

ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ดีจะมีความเห็นอกเห็นใจ รับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน การเข้าใจความรู้สึก เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของเพื่อนร่วมงาน จะทำให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แม้ว่าในบางเรื่องเราอาจไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้มากนัก แต่ความเห็นอกเห็นใจจะเป็นเหมือนการจับมือและบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

จาก 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการนี้ มีกี่ข้อที่ตรงกับคุณบ้าง พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อกลายเป็นหนึ่งในคนที่องค์กรต้องการ ฝันไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเราเริ่มทำมันตั้งแต่วันนี้!

แปลและเรียบเรียงจาก :
https://bit.ly/3mxD4K1

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

ติดตามความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/

Advertisements