VIDEO5 MINUTESทำอย่างไรเมื่อรู้สึกตัวเองไม่เก่ง เพราะแก้ปัญหาเล็กๆ ไม่ได้? | 5M EP.975

ทำอย่างไรเมื่อรู้สึกตัวเองไม่เก่ง เพราะแก้ปัญหาเล็กๆ ไม่ได้? | 5M EP.975


ปัญหาเล็กๆ ของตัวเองยังแก้ไม่ได้ แล้วจะไปทำอะไรได้.. นี่คงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนคงเคยคิด เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มีปัญหาใหญ่ๆ แต่เขากลับก้าวผ่านมาได้ พอกลับมามองที่ตัวเอง แค่อุปสรรคเล็กๆ ยังแก้ไม่ได้ ก็รู้สึกด้อยค่าทุกที จะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดี?

ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ไปรับฟังกันว่าคุณรวิศจะมีคำแนะนำอย่างไรกันบ้าง!

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต