SMEs ไทย ไหวไหมบอกมา? | สนทนาหาทำ EP.7

40

ธุรกิจไทยทั้งเล็กและใหญ่ ต้องสูญเสียกันไปเท่าไรในช่วงวิกฤต Covid-19 แม้ส่วนใหญ่จะพยายามสู้ด้วยตัวเองเท่าที่ไหว

แต่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ไม่ซัพพอร์ต ก็ทำให้ธุรกิจไม่อาจฟื้นตัวได้เต็มที่ โดยเฉพาะ SMEs ที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้น!

มาร่วมไฟต์ให้ธุรกิจเคลื่อนต่อได้ไหว กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.7

#สนทนาหาทำ

#MissionToTheMoonPodcast