ช่วยเหลือวิกฤตในแบบ SENA Development ‘เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน’ | MM EP.1272

PODCASTMISSION TO THE MOONช่วยเหลือวิกฤตในแบบ SENA Development 'เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน’ | MM EP.1272


วิกฤตโควิด-19 ทำให้เกิดการความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาคประชาชน และภาคเอกชนเอง เพื่อจัดการช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง “ดร.ยุ้ย – ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงมือ ลงแรง เดินเท้าคลุกฝุ่นด้วยตัวเอง เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ นั่นเพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน มารู้จักผู้หญิงเก่งที่ทุ่มเทและดูแลคนมากมาย ได้ใน Mission To The Moon EP.นี้
.
Mission To The Moon X SENA Development

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast