ถอดบทเรียนความสำคัญของ “โอกาส” ผ่านธุรกิจ Plant-Based Food | Talk That Tastes SS2 EP.4

PODCAST TALK THAT TASTES ถอดบทเรียนความสำคัญของ “โอกาส” ผ่านธุรกิจ Plant-Based Food | Talk That Tastes SS2 EP.4

“อย่าปล่อยให้โอกาส ลอยหายไปในอากาศ” เรียนรู้ความสำคัญของปัจจัยสำคัญสำหรับคนทำธุรกิจ ผ่าน Case Study ธุรกิจ Plant-Based Food

#MissionToTheMoonPodcast

#TalkThatTastesPodcast