ASMR โลกร้ายๆ ของพระราชา | The Story Teller Podcast EP.7

PODCAST THE STORY TELLER ASMR โลกร้ายๆ ของพระราชา | The Story Teller Podcast EP.7

พระราชาผู้ไม่เคยไว้ใจใคร การใช้อำนาจควบคุมคือวิถีที่ทำให้เค้าเชื่อว่าเค้าจะอยู่ในอำนาจตลอดไป แต่นั่นกลับทำให้บ้านเมืองห่างไกลจากคำว่าความสุข หรือแม้แต่ตัวพระองค์เองก็อาจไม่ได้เคยสัมผัสมันอย่างแท้จริง … เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ความเชื่อของพระราชาจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ติดตามได้ใน EP7. โรคร้ายๆของพระราชา

#TheStoryTeller

#MissiontoPluto