“ครึ่งปีผ่านไป…ประเทศไทยเป็นไงบ้าง?” | สนทนาหาทำ SS2 EP.33

PODCAST สนทนาหาทำ “ครึ่งปีผ่านไป...ประเทศไทยเป็นไงบ้าง?” | สนทนาหาทำ SS2 EP.33

มาร่วมฟังการพูดคุยแบบสดๆ ในรายการสนทนาหาทำ
ทั้งประเด็นเรื่องวิกฤตการณ์ ชีวิตคนไทย การบริหารงานของรัฐบาล
และอีกหลากหลายประเด็นในครึ่งปีที่ผ่านมา
รวมถึงอนาคตของประเทศไทยในครึ่งปีที่เหลือ

กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
และปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
ใน “สนทนาหาทำ” EP.นี้

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast