Juno โจ๋ป่องใจเกินร้อย | Show Time EP.39

PODCAST SHOW TIME Juno โจ๋ป่องใจเกินร้อย | Show Time EP.39

หนึ่งในภาพยนต์ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสังคม โดยการปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพราะได้สร้างกระแสการมองเรื่องนี้ผ่านสายตาให้เข้าใจมากขึ้น เรามาวิเคราะห์บทเรียนจากหนังเรื่องนี้ และเทียบเคียงกับบริบททางสังคมของเรากันว่า เราก้าวผ่านปัญหานี้มาได้ไกลแค่ไหนแล้วกันครับ

#MissionToPlutoPodcast​​​

#ShowTimePodcast​​​