Personalized Marketing การตลาดแบบได้ใจลูกค้าเต็มๆ | Jump EP.6

106

“Personalized marketing” เป็นการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรง กับความต้องการของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับความสนใจ, ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค

ซึ่งหน้าที่ของนักการตลาดคือ การรู้ใจผู้บริโภค และถ้าแบรนด์อยากเริ่มต้นทำการตลาดแบบ Personalized marketing ควรเริ่มจากอะไร และควรมีความรู้อะไรในเบื้องต้นบ้าง

ใน Jump EP.6 Personalized Marketing การตลาดแบบได้ใจลูกค้าเต็มๆ

#JumpPodcast​​ #MissionToTheMoonPodcast​​