‘OR’ กับการใช้ Data พาองค์กร ชุมชน และโลกให้เดินหน้าไปด้วยกัน | MM Culture of Innovation EP.1266

PODCASTMISSION TO THE MOON'OR' กับการใช้ Data พาองค์กร ชุมชน และโลกให้เดินหน้าไปด้วยกัน | MM Culture of Innovation EP.1266

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) นับเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน แต่เมื่อต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่เข้ามา Disrupt แบบไม่ทันได้ตั้งตัว ธุรกิจของ OR ย่อมได้ผลกระทบเช่นกัน แล้ว OR จะปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้องค์กรอยู่ได้ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและโลก?
.
มาฟังมุมมองที่น่าสนใจกับ “คุณราชสุดา รังสิยากูล” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ใน Mission To The Moon – Culture of Innovation EP.นี้ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcas
#business