เมื่อโควิด-19 ติดผ่าน ‘ละอองลอย’ ภัยอันตรายที่ห้ามมองข้าม

915
โควิด-19 ละอองลอย

โควิดติดผ่านอากาศ? เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับการระบาดของโควิด-19 โรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก ทำให้เรารู้ข้อมูลการระบาดเกี่ยวกับมันน้อยมากในช่วงแรกๆ ทุกคนก็เริ่มที่จะหาคำตอบให้กับโควิด-19 ว่ามันมีลักษณะอย่างไร รูปแบบการแพร่เชื้อเป็นอย่างไรบ้าง 

ซึ่งในตอนแรกก็มีความเชื่อว่าโควิด-19 แพร่ผ่านทางละอองฝอย (Droplet) เท่านั้น แต่ก็มีหลายๆ เคสที่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อ หรือไปพบเจอใคร แต่ทำไมถึงยังติดโควิด-19 ได้?

หรือจะเป็นเพราะว่าติดทางอากาศกันนะ?

Advertisements

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา หรือ CDC ก็ได้มีการเปิดเผยว่าโควิด-19 สามารถแพร่ผ่านละอองลอย (Aerosol) ได้ เช่นเดียวกันกับทาง WHO ที่ได้มีการระบุในทำนองเดียวกันว่าโควิด-19 สามารถแพร่ผ่านอนุภาคเล็กๆ อย่างละอองลอยได้เช่นกัน หลังจากที่ตอนแรกบอกว่าไวรัสสามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยเท่านั้น

ละอองฝอย กับ ละอองลอย ต่างกันอย่างไร?

ทาง WHO ได้ระบุไว้ว่าไวรัสสามารถที่จะแพร่กระจายได้ผ่านอนุภาคของเหลวที่ออกมาจากปากหรือจมูกของเรา เมื่อเราไอ จาม พูด ร้องเพลง หรือหายใจ โดยอนุภาคเหล่านี้จะมีทั้งขนาดใหญ่อย่างละอองฝอย หรือมีขนาดเล็กมากๆ อย่างละอองลอย

ละอองฝอย (Droplet) จะมาจากสารคัดหลั่งในจมูกหรือปากของเรา เมื่อเราพูด ไอหรือจาม และตกอยู่บนพื้นผิว มักจะมีขนาดอยู่ในช่วง 60 ไมโครเมตร ถึง 2 มิลลิเมตร ระยะการกระจายตัว 1-2 เมตรเท่านั้น เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันนั่นเอง

ในส่วนของละอองลอย (Aerosol) จะเกิดขึ้นเมื่อละอองฝอยเล็กๆ แห้งเหือดและระเหยขึ้นไปเป็นละอองลอย แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวที่ละอองลอยกำเนิดขึ้นมา จริงๆ แล้วละอองลอยสามารถหลุดออกมาตั้งแต่เราไอหรือจามแล้ว โดยจะมีระยะการกระจายตัวไกลกว่าละอองฝอย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น และปัจจัยภายนอก อย่างขนาดห้องและสภาพแวดล้อม โดยจะสามารถอยู่ในอากาศได้นานถึงหลายชั่วโมง 

ไวรัสในละอองลอยจะติดต่อได้ผ่านทางใดบ้าง?

1. จากหลักฐานในปัจจุบันพบว่าไวรัสสามารถแพร่กระจายระหว่างคนที่มี Close Contact ด้วยกันในระยะ 1 เมตร (ระยะใกล้) โดยผู้ที่มี Close Contact สามารถติดเชื้อ เมื่อละอองฝอยหรือละอองลอยที่มีไวรัสปะปนตกลงบนตา ปาก หรือจมูกโดยตรง หรือถูกสูดเข้าไปในร่างกายผ่านการหายใจ

2. ไวรัสสามารถที่จะแพร่กระจายใส่ผู้อื่นในพื้นที่ที่มีระบบการถ่ายเทที่ไม่ดีหรือสถานที่แออัดในร่ม เพราะว่าละอองลอยจะสามารถอยู่ในอากาศหรือแพร่กระจายไปไกลมากกว่า 1 เมตร (ระยะไกล) ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่ระบาดในวงกว้าง

‘ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม’ เหตุผลที่ทำให้ละอองลอยอยู่ในอากาศยาวนาน

ถึงแม้ว่าการติดเชื้อผ่านทางการหายใจในระยะห่างที่มากกว่า 2 เมตร จะมีโอกาสที่น้อยกว่าการติดเชื้อแบบ Close Contact แต่เหตุการณ์การติดเชื้อในรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายครา 

การติดเชื้อในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจ พูดหรือจาม ไวรัสออกมาในพื้นที่ปิดในเวลาที่มากพอสมควร (ในที่นี้คือมากกว่า 15 นาที และมากไปจนถึงหนึ่งชั่วโมง) ทำให้มีความเข้มข้นของไวรัสในอากาศสูง ที่เพียงพอในการที่จะแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นที่อยู่ไกลในระยะ 2 เมตร หรือในบางทีแค่เดินผ่านพื้นที่นั้นหลังจากที่ผู้ติดเชื้อได้ออกไปแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อเช่นกัน 

โดยปัจจัยด้านล่างจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบละอองลอย

1. พื้นที่ปิด/มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ 

Advertisements

2. มีการทำกิจกรรมที่ปล่อยสารคัดหลั่งออกมาจำนวนมาก อย่างการร้องเพลง การตะโกนหรือการออกกำลังกาย

3. การอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เป็นเวลานาน (โดยปกติจะใช้เวลามากกว่า 15 นาที)

จะระวังละอองลอยได้อย่างไร?

การป้องกันตัวจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะละอองลอย สามารถทำได้ดังนี้

1. ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและป้องกันมิดชิดตามกรอบหน้า

2. อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ

3. หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดที่มีคนหนาแน่น

4. รักษาระยะห่าง

5. ล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

เราอาจจะได้เห็นกันแล้วว่า ‘ละอองลอย’ นั้นมีความอันตรายแค่ไหน เพราะเราไม่สามารถเห็น ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีผู้ติดเชื้อผ่านสถานที่ที่เราไปก่อนหรือไม่ และมีปริมาณความเข้มข้นของไวรัสมากน้อยแค่ไหนในพื้นที่นั้น ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและระมัดระวังตัวมากๆ ในช่วงการระบาดเช่นนี้ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

อ้างอิง:
https://bit.ly/3zJIipA
https://bit.ly/2Vds9Kr
https://bit.ly/3BGvnH3
https://abcn.ws/3BMqDje

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#society

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements