BUSINESSสู่ยุคใหม่ของการเกษตร! Kubota กับเป้าหมายใหญ่ในการพาเกษตรกรไทยฝ่าทุกความท้าทาย

สู่ยุคใหม่ของการเกษตร! Kubota กับเป้าหมายใหญ่ในการพาเกษตรกรไทยฝ่าทุกความท้าทาย

การเกษตรไทยจะสู้กับความท้าทายครั้งใหญ่ได้อย่างไร?

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้สภาพอากาศในประเทศไทยและหลายๆ ประเทศนั้นมีความผันผวน ทั้งอุณหภูมิที่ร้อนสูง ฝนตกรุนแรง และโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ที่ทำให้การเพาะปลูกต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้แต่แรก ส่งผลกระทบต่อมาที่เรื่องของผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร

อย่างที่เรารู้กันดีว่าเรื่องของ “สภาพอากาศและฤดูกาล” เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เกษตรกรจะต้องคำนึงในการจับคู่การปลูกผลผลิตกับฤดูกาลที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ในอีกทางหนึ่ง “สภาพอากาศ” ก็เป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมของเกษตรกรเช่นกัน ในกรณีที่เกิดสภาวะอากาศผันผวน

ทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมาร่วมหาทางออกสำหรับการทำการเกษตรในปัจจุบันกันว่า “แล้วต่อไปเราจะรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้ได้อย่างไร?”

ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและช่วยเกษตรกรผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้คือ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งคูโบต้าก็เป็นอีกแบรนด์ที่อยู่ข้างเกษตรกรมานานและเป็นหนึ่งในผู้นำที่ผลักดันการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับการเกษตรอยู่ตลอด เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เห็นความตั้งใจของคูโบต้า ผ่านตัวโฆษณา “ครบรอบ 45 ปี คูโบต้า ไม่หยุดพัฒนาโลกการเกษตร” ที่แสดงให้เห็นว่าคูโบต้านั้นอยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยในการที่จะนำพาพวกเขาเหล่านี้ก้าวสู่การเกษตรยุคใหม่และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เกษตรกรทุกกลุ่มต้องได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงความรู้

ถึงแม้ว่าการนำมาใช้ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเกษตรอาจจะมีความแพร่หลายในต่างประเทศไปบ้างแล้ว แต่สำหรับในประเทศไทยและอาเซียน การเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ๆ ยังคงมีความเฉพาะกลุ่มอยู่ หากมองในภาพกว้างแล้ว ยังมีเกษตรกรหลายคนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ สักเท่าไรนัก ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรไทยยังไม่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

Advertisements

คูโบต้ากับเป้าหมายใหญ่ ผลักดันการเกษตรไทยสู่ยุคใหม่

อย่างที่เราพูดไปด้านบนว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันโลกก็หมุนไปข้างหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป้าหมายของคูโบต้า คือการพาทุกคนไปท้าทายโลกเกษตรใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการนวัตกรรมเกษตรมาเติมเต็มการทำงาน หรือจะเป็นกลุ่ม Smart Farmer ที่ต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบริหารจัดการให้ชีวิตในการทำการเกษตรสะดวกขึ้น ไปจนถึงกลุ่มคนที่ทำงานประจำหรือชาวออฟฟิศ ที่อยากจะมี Second Job อาชีพที่สอง เพื่อเป็นช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงกลุ่มคนทำงานที่วางแผนอยากที่จะหันมาทำการเกษตร การเพาะปลูก เป็นอาชีพหลังเกษียณของตนเอง เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย และเห็นโอกาส ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มายกระดับการเกษตรของตนเอง

ตลอดระยะเวลา 45 ปี สยามคูโบต้าไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดรนการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูกแบบปิด การใช้เทคโนโลยี 4G และ 5G ในรถดำนา ที่จะมาช่วยเติมเต็มการทำเกษตรให้มีความแม่นยำ สะดวกสบายมากขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการต้นทุนและผลผลิตได้เป็นอย่างดี มากไปกว่านั้นคูโบต้ายังได้จัดตั้งโครงการที่เข้าไปให้ความรู้ และส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบกลุ่ม ที่ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ไปปรับใช้กับการบริหารการเพาะปลูกของตนเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่างโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า ที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย

นอกจากนี้ทางคูโบต้ายังมีการจัดตั้งคูโบต้าฟาร์มที่มีการเข้าไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ที่จะมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำการเกษตรในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าวและรถดำนาไร้คนขับ, นวัตกรรมเครื่องวัดความหวานของผลไม้ ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถคัดเกรดผลผลิตตามค่าความหวาน, นวัตกรรมโดรนการเกษตร เครื่องมือสำหรับขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ช่วยให้เกษตรไม่ต้องสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรโดยตรง รวมถึงเทคโนโลยี IoT ต่างๆ เช่น Weather Station เครื่่องมือที่สามารถบันทึกข้อมูลปัจจัยการเพาะปลูกต่างๆ อย่างทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน หรือความเร็วลม เป็นต้น ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนและคาดการณ์การเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเข้าไปชมของจริงได้แล้ววันนี้ที่คูโบต้าฟาร์ม

คูโบต้าเองก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่วงการเกษตรไทยมากว่า 45 ปี มีความตั้งใจที่จะพาเกษตรกรทุกคน ก้าวไปสู่โลกเกษตรยุคใหม่ ฝ่าฟันทุกความท้าทายไปด้วยกัน และอยากที่จะการเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแท้จริง จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่อยากท้าทายโลกเกษตร ไปร่วมกิจกรรมที่ KUBOTA FARM จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 -17.00 น.

[ ] สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ KUBOTA FARM คลิกได้ที่ https://bit.ly/3mImMkv ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 พฤษภาคม 2566

ติดตามกิจกรรมพิเศษ ความรู้ดีๆ และโปรโมชัน จากคูโบต้าอีกมากมายได้ที่
1. Website : https://www.siamkubota.co.th
2. Facebook Page : https://www.facebook.com/SiamKubotaClub
3. Youtube Channel : https://www.youtube.com/c/SIAMKUBOTACLUB
4. TikTok : https://www.tiktok.com/@siamkubota

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

#45ปีสยามคูโบต้า #ไม่หยุดท้าทายโลกเกษตร

Advertisements
Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า