Mission to the Moon EP. 606 ไม้บรรทัดของเราไม่เท่ากัน แง่คิดจากหนังสือ The Terrorist’s Son

1621
Mission to the Moon EP. 606

เรากำลังตัดสินคนอื่นด้วยไม้บรรทัดของเราเพียงอันเดียวอยู่รึเปล่า EP นี้ชวนคุยเรื่องหนังสือของ Zak Ebrahim ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ก่อการร้ายที่ร่วมกันวางแผนวางระเบิด World Trade Center ในปี 1993

กับประเด็นคำถามที่น่าสนใจว่า.. ชีวิตเรามีไม้บรรทัดที่เอาไว้วัดคนอื่นกี่อัน บางทีถ้าเรามีไม้บรรทัดน้อยเกินไป มุมมองที่เรามีต่อโลกอาจจะบิดเบี้ยวเกินกว่าความเป็นจริงอยู่ก็ได้