VIDEOMISSION TO THE MOONปิดประตู 'คอร์รัปชัน' เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ 'เติบโต' | MM Special

ปิดประตู ‘คอร์รัปชัน’ เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ ‘เติบโต’ | MM Special

คอร์รัปชัน ใครๆ ก็ทำกัน (อย่างนั้นหรือ?)
.
เมื่อไหร่กันแล้วที่สังคมไทยเราเริ่มชินกับเรื่องของคอร์รัปชัน
“จ่ายๆ ไป แล้วธุรกิจจะง่ายขึ้น” หรือ “เขาก็ทำกันมาตั้งนานแล้ว”
คงจะเป็นประโยคที่เรามักจะได้ยินตั้งแต่เล็กจนโต
แล้วประเทศไทยจะเป็นเช่นนี้ไปอีกเมื่อไหร่?
.
ร่วมปิดช่องทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในหน่วยรัฐ
เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ขยายการตรวจสอบ
พร้อมผลักดันภาคเศรษฐกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปกับ
คุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนจาก UNDP Thailand
และคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
.

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต