Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปด้วยกัน

2937
Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4
Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2021 จำนวนหลายอัตรา

“A new hope of galaxy” ภารกิจแห่งความหวังครั้งใหม่ กับโครงการ Mission Intern รุ่นที่ 4 Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปด้วยกัน

ตำแหน่งฝึกงานที่ Mission to the Moon Media เปิดรับสมัคร

• [ Content Creator ]
• [ News Content Creator ]
• [ News Video Editor ]
• [ Sound Engineer ]
• [ Web Developer ]
• [ Account Executive ]
• [ Camera Man ]

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฝึกงานดังนี้

Mission to the Moon Media รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Content Creator รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความรู้และติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ​ Business / Marketing / Knowledge / Working Skill / Psychology / Entertainment
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Content Creator” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
5 4 1
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง News Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง News Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ข่าวในเพจ Mission To The Moon
• ติดตามข่าวธุรกิจ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเมือง ตามความเคลื่อนไหวของข่าวรอบโลก และที่สำคัญติดตามรายการข่าว Mission Daily Report / Mission News อยู่ตลอด
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถ ‘ตื่นเช้า’ เพื่อร่วมมอนิเตอร์รายการ Mission Daily Report ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.15 น.
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง News Content Creator” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

News Editor
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง News Video Editor 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง News Video Editor

• รับผิดชอบในส่วนงานตัดต่อวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ให้รายการ Mission Daily Report และ Mission News
• สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro หรือ Final Cut ได้
• ถ้าสามารถใช้ After Effect ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

.
หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง News Video Editor” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

3 5
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sound Engineer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Sound Engineer

• สามารถคุมการอัดเสียง คุมห้องอัด และควบคุมการผลิตผลงาน Production ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความสามารถในการทำเสียง มีความรู้เรื่องด้านเสียง
• มีความคิดสร้างสรรค์ในด้าน Sound Design
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Sound Engineer” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Web dev
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Web Developer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Web Developer

• ดูแลและจัดการเว็บไซต์ missiontothemoon.co เป็นหลัก
• มีความเข้าใจในการใช้งาน WordPress
• มีความเข้าใจในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์
• มีความรู้ในด้านการทำเว็บไซต์ การทำ Site Structure ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Web Developer” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

AE
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Account Executive

• บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ดูแล ประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัท
• สนใจในงานสื่อ Online Media
• สามารถวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้นได้
• มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดี
• มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอดีเยี่ยม
• จัดการและดูแลเอกสารงานลูกค้า
• ชื่นชอบ การพูดคุยเจรจา และมีอัศยาศัยดี

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Account Executive” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Camara man
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Camera Man 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Camera Man

• รับผิดชอบในส่วนงานถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้กับ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• สามารถใช้กล้อง DSLR และ Ronin รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของกล้องได้อย่างถนัด
• ติดตามเทรนด์การถ่ายทำและสามารถสร้างสรรค์งานวิดีโอให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
• ถ้าสามารถใช้ Lightroom ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ถ้าสามารถจัดแสงถ่ายภาพได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Camera Man” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

สถานที่ฝึกงาน

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบาย Work From Home 100%
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการเข้าออฟฟิศเป็นบางวัน

สถานที่ปฏิบัติภารกิจ (กรณีเปลี่ยนมาทำงานที่ออฟฟิศ)
50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับอีเมลตอบกลับ

มาร่วมสานฝันให้ยานลำนี้ไปถึงดวงจันทร์ด้วยกันนะ 🚀🌙

Advertisements