BUSINESSMission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปด้วยกัน

Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปด้วยกัน

“A new hope of galaxy” ภารกิจแห่งความหวังครั้งใหม่ กับโครงการ Mission Intern รุ่นที่ 4 Mission To The Moon Media เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปด้วยกัน

ตำแหน่งฝึกงานที่ Mission to the Moon Media เปิดรับสมัคร

• [ Content Creator ]
• [ News Content Creator ]
• [ News Video Editor ]
• [ Sound Engineer ]
• [ Web Developer ]
• [ Account Executive ]
• [ Camera Man ]

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฝึกงานดังนี้

Mission to the Moon Media รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Content Creator รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความรู้และติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ​ Business / Marketing / Knowledge / Working Skill / Psychology / Entertainment
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Content Creator” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
5 4 1
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง News Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง News Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ข่าวในเพจ Mission To The Moon
• ติดตามข่าวธุรกิจ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเมือง ตามความเคลื่อนไหวของข่าวรอบโลก และที่สำคัญติดตามรายการข่าว Mission Daily Report / Mission News อยู่ตลอด
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถ ‘ตื่นเช้า’ เพื่อร่วมมอนิเตอร์รายการ Mission Daily Report ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.15 น.
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง News Content Creator” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

News Editor
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง News Video Editor 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง News Video Editor

• รับผิดชอบในส่วนงานตัดต่อวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ให้รายการ Mission Daily Report และ Mission News
• สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro หรือ Final Cut ได้
• ถ้าสามารถใช้ After Effect ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

.
หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง News Video Editor” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

3 5
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sound Engineer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Sound Engineer

• สามารถคุมการอัดเสียง คุมห้องอัด และควบคุมการผลิตผลงาน Production ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความสามารถในการทำเสียง มีความรู้เรื่องด้านเสียง
• มีความคิดสร้างสรรค์ในด้าน Sound Design
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Sound Engineer” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Web dev
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Web Developer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Web Developer

• ดูแลและจัดการเว็บไซต์ missiontothemoon.co เป็นหลัก
• มีความเข้าใจในการใช้งาน WordPress
• มีความเข้าใจในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์
• มีความรู้ในด้านการทำเว็บไซต์ การทำ Site Structure ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Web Developer” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

AE
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Account Executive

• บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ดูแล ประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัท
• สนใจในงานสื่อ Online Media
• สามารถวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้นได้
• มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดี
• มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอดีเยี่ยม
• จัดการและดูแลเอกสารงานลูกค้า
• ชื่นชอบ การพูดคุยเจรจา และมีอัศยาศัยดี

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Account Executive” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Camara man
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Camera Man 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Camera Man

• รับผิดชอบในส่วนงานถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้กับ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• สามารถใช้กล้อง DSLR และ Ronin รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของกล้องได้อย่างถนัด
• ติดตามเทรนด์การถ่ายทำและสามารถสร้างสรรค์งานวิดีโอให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
• ถ้าสามารถใช้ Lightroom ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ถ้าสามารถจัดแสงถ่ายภาพได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

หากสนใจฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume พร้อมตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง Camera Man” มาที่อีเมล hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

สถานที่ฝึกงาน

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบาย Work From Home 100%
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการเข้าออฟฟิศเป็นบางวัน

สถานที่ปฏิบัติภารกิจ (กรณีเปลี่ยนมาทำงานที่ออฟฟิศ)
50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับอีเมลตอบกลับ

มาร่วมสานฝันให้ยานลำนี้ไปถึงดวงจันทร์ด้วยกันนะ 🚀🌙

Advertisements

Lastest

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

Related Articles

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G

ฝึกสมองให้สร้างสรรค์กว่าใคร! สรุปบทเรียนจากหนังสือ “Creative Acts For Curious People”

ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ความขาดแคลน โลกร้อน ความขัดแย้งทางการเมือง ไปจนถึงโรคระบาด แม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังช้ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาอยู่ดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า