Mission News Insider 6 Mar 2021

55

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2021

“เช็กลิสต์! ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงช่วง COVID-19”

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast