VIDEOMISSION NEWS INSIDERMission News Insider 31 ก.ค. 21 | ‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล

Mission News Insider 31 ก.ค. 21 | ‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล

สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2521
.
‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast
#Olympics

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต