Mission News Insider 27 Feb 2021

48

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021

“เปิดลิสต์วัคซีน COVID-19! แต่ละประเทศใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้าง?​

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast