Mission News Insider 20 Mar 2021

54

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2021 

“เปิดเกมธุรกิจยุคใหม่ เมื่อโลกและไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” 

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast