Mission News Insider 14 Feb 2021

47

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

“Love-Hate Relationship เปิดความสัมพันธ์ จีน-อเมริกา”

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast